Home

Nieuws 1 reactie

Nederlandse reacties op EU-consultatie landbouwbeleid blijven achter

Hoe moet het Europees landbouwbeleid er na 2020 uitzien? De Europese Commissie heeft begin februari de mogelijkheid geopend daarop een visie te geven.

Inmiddels hebben enkele tienduizenden Europeanen de internetenquête ingevuld.

De animo om aan de discussie deel te nemen in Nederland is niet zo groot. Monique Remmers, ambtenaar belast met het Europees landbouwbeleid, constateerde begin april dat er naar verhouding weinig Nederlandse inbreng was.

Tijdens een bijeenkomst in Kamerik over de toekomst van het landbouwbeleid werd een ieder opgeroepen de consultatie in te vullen. “Om het Nederlandse geluid te laten horen”, aldus Aldrik Gierveld, plaatsvervangend directeur-generaal Agro en Natuur bij het ministerie van Economische Zaken.

Het kabinet heeft zelf wel een antwoord op de consultatie geformuleerd, dat nog tot enige discussie met de Tweede Kamer leidde. In een motie vroegen SGP, CDA en PVV het kabinet een uitdrukkelijk parlementair voorbehoud te maken bij de ingevulde enquête.

Gerichte vragen voor boer

De consultatie telt ongeveer 30 vragen. De vragen hebben betrekking op het huidige beleid en op de manier waarop nieuwe doelstellingen in het nieuwe beleid kunnen worden betrokken, (klimaat, duurzaamheid, biodiversiteit, maar ook leefbaarheid van het platteland, plattelandseconomie, behoud van inkomen, verjonging van de boerenstand).

Wie meedoet aan de consultatie mag een aantal gerichte vragen beantwoorden, maar kan daarnaast ook een eigen bijdrage leveren over welk onderwerp dan ook. De consultatie sluit op 2 mei. De resultaten worden gepresenteerd op een conferentie in juli.

Landbouwbeleid niet helemaal op de kop

Het is niet de bedoeling dat het Europees landbouwbeleid helemaal op de kop gaat. De Europese Commissie bouwt voort op wat er ligt, vernieuwt en moderniseert. Daar zijn ook de vragen op gericht. In het nieuwe beleid worden ook het rapport-Veerman (Agricultural Markets Task Force) en de uitkomst van conferenties over het plattelandsbeleid (Verklaring van Cork) betrokken.

De Europese Commissie zal naar verwachting eind dit jaar of – waarschijnlijker – in de loop van het volgend jaar met voorstellen komen voor aanpassingen van het landbouwbeleid. Daarna beginnen de onderhandelingen tussen de lidstaten en het Europees Parlement. Beslissingen komen er waarschijnlijk niet voor 2019 en mogelijk zelfs later.

Eén reactie

  • farmerbn

    Tegenstanders van de boeren zullen wel reageren dus ik hoop dat ze de resultaten meteen in de vuilnisbak gooien.

Of registreer je om te kunnen reageren.