Home

Nieuws

Minder plannen voor bedrijfsuitbreiding

Het aantal boeren en tuinders dat zijn bedrijf wil uitbreiden is in 2016 flink afgenomen ten opzichte van een jaar eerder.

De daling is het sterkst binnen de rundveehouderij, terwijl boeren met wisselteelt nog het vaakst willen uitbreiden. Dat blijkt uit een samenvatting van een serie telefonische enquêtes van marketing- en marktonderzoeksbureau AgriDirect.

In 2015 had nog 25,5% van de agrariërs uitbreidingsplannen. In 2016 was dit percentage gedaald tot 17%. De daling vindt plaats in alle sectoren. Een pas op de plaats dus. Eerder verklaarde de grootste financier van de sector, Rabobank, dat agrarische bedrijven gemiddeld te zwaar zijn gefinancierd – zeker in het licht van meer schommelende landbouwprijzen.

Melkveehouders hanteren handrem

Was in 2015 nog 35% van de melkveehouders van plan uit te breiden, een jaar later was dit 18,9%. Op 1 april 2015 werd het melkquotum afgeschaft en veel boeren hebben dat moment aangegrepen voor fikse groei. Inmiddels hangt, vanwege maatregelen tegen een hoge fosfaatuitstoot, een krimp van de rundveestapel in het verschiet.

Het percentage bedrijven met uitbreidingsplannen is met ruim 20% het hoogst bij bedrijven met gewascombinaties. Boeren met blijvende teelt hebben gemiddeld met 10,5% het minst vaak plannen om uit te breiden. In deze categorie zitten ook de meeste bedrijven die plannen maken het bedrijf te staken. Amper 3,6% van de bedrijven met meerdere soorten vee plant een stop.

Door het fosfaatreductieplan zetten melkveehouders hun uitbreidingsplannen in de ijskast. - Foto: Ronald Hissink
Door het fosfaatreductieplan zetten melkveehouders hun uitbreidingsplannen in de ijskast. - Foto: Ronald Hissink

Meer stoppers

In 2016 nam het aantal bedrijven dat van plan is te stoppen licht toe van 6% naar 6,8%. Het percentage bedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder waar men rekent op een bedrijfsopvolger ligt de afgelopen vijf jaar stabiel rond 35%, aldus AgriDirect. Het percentage is het hoogst op bedrijven met meerdere soorten vee (42,9%) en het laagst in de tuinbouw (24,3%).

Uit de enquête blijkt ten slotte dat agrariërs in Nederland gemiddeld bijna 55 jaar oud zijn. Akkerbouwers zijn het oudst en tuinders het jongst, maar in alle categorieën is de ondernemer de 50 ruimschoots gepasseerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.