Home

Nieuws 2 reacties

Meer melkvee- en akkerbouwbedrijven te koop

Het aantal te koop staande grondgebonden bedrijven stijgt. Tegelijkertijd worden er minder verkocht.

Dit blijkt uit het NVM Agrarisch & Landelijk Vastgoedbericht dat vandaag is verschenen.

Minder akkerbouwbedrijven verkocht

Op 31 december 2016 stonden er meer akkerbouw- en melkveebedrijven in de etalage van makelaars aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM). Het aantal te koop staande akkerbouwbedrijven binnen de makelaarsvereniging is volgens voorlopige gegevens van 2016 gestegen naar 30. In 2015 ging het om 25. Het aantal verkochte akkerbouwbedrijven daalde in de afgelopen twee jaar. In 2015 werden er 11 verkocht. Vorig jaar 8.

De akkerbouwbedrijven die in de laatste vijf jaar te koop stonden, zijn gemiddeld ongeveer 20 hectare groot. Dat is qua oppervlakte niet groot. Dit komt volgens de NVM doordat opstallen soms met slechts een deel van de bijbehorende grond worden aangeboden.

Ruim 100 melkveebedrijven te koop

Het aantal te koop aangeboden melkveebedrijven is in 2016 boven de 100 uitgekomen, tegen 85 à 90 in de voorgaande jaren. In de afgelopen twee jaar werden minder melkveebedrijven verkocht. Dit kan volgens de NVM te maken hebben met de lage melkprijs en de onduidelijkheid over het fosfaatbeleid. De te koop staande melkveebedrijven zijn gemiddeld 30 hectare groot.

‘Bedrijven zullen gereguleerd op de markt komen’

Volgens Ard Klijsen, voorzitter van de vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed van makelaarsvereniging NVM, is het gestegen aanbod van melkveebedrijven een gevolg van onder andere de aangekondigde stoppersregeling. “Maar de bedrijven zullen gereguleerd op de markt komen”, zegt de NVM-preses. Volgens hem gaan ook niet alle stoppers het complete bedrijf inclusief alle grond tegelijk verkopen. “Er is op dit moment veel vraag naar pachtgrond. Er is ook een groep die ervoor kiest het vee weg te doen om vervolgens de grond te gaan verpachten”, zegt Klijsen.

‘Prijzen onder druk’

Doordat het aanbod van grondgebonden bedrijven stijgt staan de prijzen van erven en agrarische gebouwen onder druk. Klijsen: “De prijs van agrarisch vastgoed staat onder druk, maar dit is sterk afhankelijk van het gebied, kwaliteit gebouwen en wat je met een agrarisch gebouw mag en kunt.” Volgens de NVM daalt de waarde van agrarisch vastgoed in die gebieden waar het aantal akkerbouw- en melkveebedrijven afneemt. In andere landbouwintensieve gebieden ziet de NVM geen daling van de vastgoedprijzen.

In het vastgoedbericht vermeldt de NVM niets over de agrarisch vastgoedmarkt in de pluimvee- en varkenshouderijsector.

Rijke Chinezen en Russen kopen paardenhouderijen

De markt van paardenhouderijen is gedurende 2016 stabiel gebleven tot licht verbeterd. Dit betekent echter niet dat transacties snel en gemakkelijk tot stand kwamen, aldus de NVM. Al met al zijn er in 2016 door NVM-makelaars 38 paardenhouderijen verkocht, iets meer dan in 2015. De gemiddelde transactieprijs is vorig jaar licht gestegen. Dit kwam door een aantal ‘uitschieters’ met transactieprijzen ruim boven de € 1 miljoen. De ervaring van makelaars is dat de prijzen in de sector over het algemeen nog niet aantrekken. Wel wordt er minder toegegeven op de vraagprijs en is de verkooptijd korter geworden.

Saillant detail: de vraag naar paardenhouderijen kwam vorig jaar deels van professionele paardenfokkers en vermogende paardenhouders uit het buitenland, zoals China, het Midden-Oosten en Rusland.

Meer woonboerderijen verkocht

De positieve stemming op de reguliere huizenmarkt is nu ook merkbaar op de markt van woonboerderijen. Vrijwel overal trok de markt van woningen in het buitengebied weer aan en is er meer vraag. Dit komt voor een belangrijk deel door de doorstroming die op gang komt, aldus de NVM.

Opmerkelijk is dat in 2016 ongeveer 60% van de kopers van woonboerderijen uit een andere gemeente kwam en 40% binnen de gemeente is verhuisd. Voor de totale woningmarkt in de bestaande bouw ligt deze verhouding precies andersom. “Hieruit zou je kunnen afleiden dat niet zozeer de verbondenheid met de voormalige woonplaats, maar meer het object en de ligging in het landelijk gebied een rol spelen bij de keuze om een woonboerderij te kopen”, aldus de NVM in het Vastgoedbericht. Het aantal te koop staande woonboerderijen daalde 4.215 in 2015 naar 3.823 in 2016.

De tijd dat een verkochte woonboerderij een bord in de tuin heeft staan was gemiddeld 206 dagen ofwel een kleine zes maanden. In 2015 was dit nog een maand langer. Hoewel de verkooptijden dalen, zijn ze nog niet op het niveau van vóór de crisis. Toen stond een gemiddelde woonboerderij vijf maanden te koop.

Alle onroerendgoedtransacties in het buitengebied staan in één database op boerderij.nl. Boerderij publiceert ook elke maand nieuwe gemiddelde grondprijzen per regio. Bekijk het hier.

Laatste reacties

 • koestal

  Er zijn veel boeren boven de 55 en 60 jaar zonder opvolger en wie heeft er nog zin in om boer te worden met al die regels,nu weer camera,s in de slachthuizen ,ze zijn dolgedraaid in Den Haag,er hoeft maar wat mis te zijn in Belgie en hier komen al weer nieuwe regels

 • deB.

  Heeft niemand zin meer in op deze manier!!

  Sommige werken het dubbele aantal uren in vergelijking met de stadse, voor een slavenloon
  Hier heeft de jeugd geen trek meer in.
  Het mooiste beroep wordt door stadse meevreters de nek omgedraaid.

Of registreer je om te kunnen reageren.