Home

Nieuws 30 reacties

‘Landbouw moet anders voor behoud weidevogel’

“Met alleen agrarisch natuurbeheer is boerenlandvogel niet te redden.”

Dat zei voorzitter Alex Datema van BoerenNatuur, vrijdag 7 april op een conferentie over agrarische natuur in Velp.

Andere landbouw

Er is in Nederland nu 70.000 hectare betaald agrarisch natuurbeheer. Dat is te weinig om de achteruitgang van vele soorten boerenlandvogels te kunnen stoppen, aldus Datema. Volgens hem moeten buiten deze gebieden de condities voor de vogels beter worden. ‘Daarvoor is een andere denkwijze en een andere landbouw nodig’.

Alex Datema is voorzitter van BoerenNatuur en melkveehouder in Groningen. Foto: Jan Willem van Vliet
Alex Datema is voorzitter van BoerenNatuur en melkveehouder in Groningen. Foto: Jan Willem van Vliet

Maatschappelijke acceptatie

Verandering is niet alleen nodig voor het behoud van weidevogels en andere boerenlandvogels, vindt Datema, zelf melkveehouder in Groningen. Ook voor de maatschappelijke acceptatie van de sector is het van groot belang dat er meer aandacht komt voor biodiversiteit. ‘De positie van de melkveehouderij staat sterk onder druk. We hadden een heel groot draagvlak, maar dat is in korte tijd snel achteruitgegaan.’

‘Ruimte om te kunnen produceren kun je niet meer afdwingen, die moet je worden gegund’.

Gunfactor

‘De landbouwproductie in Nederland is voor 80% gericht op de export. Je kunt dus niet meer zeggen dat we belangrijk zijn puur voor de voedselvoorziening. Er zijn zakelijke belangen mee gemoeid van een hele keten. Die ruimte om te kunnen produceren kun je niet meer afdwingen, die moet je worden gegund.’ En die gunfactor staat onder druk, signaleert Datema. Hij wijst op de discussies rondom kalveren bij de koe, de weidegang en de weidevogels.

Fosfaatreductieplan

De gunfactor is te verdienen door meer aandacht te besteden aan zaken als landschap en biodiversiteit. Dat gebeurt nog te weinig, vindt Datema. ‘Je ziet dat in reactie op het fosfaatreductieplan. De focus ligt weer op verdere intensivering van de productie. Dat komt niet overeen met wat ik ‘volhoudbare landbouw’ noem.’

Datema hoopt dat boeren uit eigen innerlijke overtuiging meer aandacht gaan besteden aan biodiversiteit. Daarnaast pleit hij voor inzet van Europees geld uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Ook verwacht hij dat bedrijven als FrieslandCampina natuurinclusieve landbouw financieel gaan stimuleren.

Hogan bezoekt uniek systeem natuurbeheer

BoerenNatuur is de landelijke koepelorganisatie van 40 agrarische collectieven die het agrarisch natuurbeheer in Nederland uitvoeren. Dit Nederlandse systeem is uniek in Europa, werd vrijdag tijdens de conferentie benadrukt. Maandag 10 april komt Eurocommissaris Phil Hogan op bezoek bij het collectief in Dussen (N.-Br.) om kennis te nemen van deze aanpak. Dit past in de discussie over de toekomst van het Europees landbouwbeleid en de vergroening daarvan. Verwachting is dat in het nieuwe beleid, dat over enkele jaren van kracht wordt, meer tegenprestatie wordt verwacht van boeren voor het verkrijgen van Europese inkomensondersteuning.

Laatste reacties

 • DJ-D

  Zolang natuurmonumenten meebetaald aan de boerderij (zie advertentie pagina 4 van de boerderij) en er boeren zijn die geld kunnen verdienen met beheer en subsidies. Zal nooit de grootste reden (geen beheer van rovers in natuurgebieden/neptuurgebieden aan de kaak worden gesteld). Ook zullen de melkveehouders en akkerbouwers opgescheept blijven met de schuld en negatieve imago van de achteruitgang.

 • new kids

  Grote vernieler van natuur is de zodebemester/bouwlandbemester. 2e grote gevaar zijn maaimachine's , hooiharken en hooischudders van misschien wel 10 tot 15 meter. Daar kan geen haasje tegen rennen en ook pasgeboren vogels hebben 0% kans. We moeten terug naar een maaier van 1,65 en een kleinere schudder. Echter de beste stuurlui staan aan de wal en daar reken ik mezelf ook toe. Maar het is wel de waarheid helaas.
  Al het andere wat aan wordt gedragen als bedreiging is bijzaak!!!

 • DJ-D

  Bijzaak? Zie onderzoek van jos hooimeijer. 3/4 van nesten wordt gepredeerd.

  <>

  Vorig jaar onderzoek in krant. Er waren kweet niet hoeveel dieren doodgereden door auto's en dat was goed nieuws. Want dan ging het goed met de 'natuur'. Heb al jaren kleine machines 2.40 maaier en nog 3 m tobroco maar het is hier hard uitgedund sinds natuurmonumenten mn buurman is.

 • Mbmb

  Tot mijn grote teleurstelling ook nu weer een eenzijdig verhaal over 'intensivering', 'natuurinclusieve landbouw' blabla en andere oorzaken lezen we weer eens niet, zelfs niet van iemand uit eigen kring. Dit onderstreept mijn stelling dat de collectieven praten naar de mond van degenen die het geld fourneren en het niet aandurven om openlijk kritisch te zijn op: toenemende verstedelijking, enorme ganzenvraat, predatie tot en met en het inperken van het Anlb arreaal. Kom op, wees eens moedig en durf het aan, dat is ook de rol van de voorzitter.

 • MarcelR

  Resultaten afgelopen maand op ons bedrijf.
  11 kievit nesten opgezocht en beschermd.
  2 weken later, 7 leeg geroofd en 2 kieviten opgevreten.
  Grutto's hebben nog niet gelegd. Zes stelletjes aanwezig.

  Gehuurd land : Plas dras 8.5 ha. 0 nesten. 1 kievit stel aanwezig.
  Ik word er een beetje moedeloos van.
  En ik vind het een beetje jammer, dat boerennatuur natuur inclusief en biodiversiteit predikt. Mijn ervaring is, dat biodiversiteit niet helpt.
  Nestbescherming en predatoren aanpakken helpt.
  Als bovenstaande nesten niet leeggeroofd waren, zouden deze kievit legsels ruimschoots voor het maaien zijn uitgekomen en blijft het weidevogel bestand op peil.

 • massan

  Wat een eenzijdig onzinverhaal.
  Ook in natuurgebieden met grasland zijn geen weidevogels te vinden. Dat is het bewijs dat intensivering van landbouw niet de oorzaak is.
  De oorzaak is de stijging van de vossen- en roofvogelpopulatie. Helaas gaan vossen + roofvogels niet goed samen met weidevogels. Het wordt dus kiezen: vossen- en roofvogelpopulatie indammen of voor lief nemen dat weidevogelpopulatie afneemt. Niet altijd de intensieve landbouw overal de schuld van geven.

 • Flepke

  Ieder jaar geitenmest stromest op de weien. Blok 24 ha. Ideaal voor kievit om nest te maken maar de afgelopen 5 jaar 90% van de nesten leeggeroofd. Gevolg dit jaar 24 ha grasland en geen enkel nest. Bedrijf ligt tegen Natuurontwikkelingsproject van Ark en Natuurmonumenten. Roofdieren populatie met 500 tot 600% toegenomen. Zelfs de wandelaars en vogelliefhebbers hebben dit in de gaten.

 • haj146

  wat is dat toch met dat geneuzel dat we maatschappelijke acceptatie moeten verdienen en bla bla bla. Als je maar zo blijft neuzelen gaat de burger vanzelf denken dat wij naar hen pijpen zullen dansen. Laat de burger dan 55 euro per vierkante meter betalen. Is t van hun.
  Ook frieslandcampina moet zich er nog even mee bemoeien aldus deze knakker... moedeloos wordt je hier van. Wel eens van vrij ondernemerschap gehoord.??
  Hier doen we ook alles voor weidevogels maar de predatie heeft gewonnen, geen vogel die meer deze kant uit komt. Kunnen wij daar wat aan doen? Nee, dus is het ons probleem ook niet. Als die weidevogels hier niet meer zijn, jammer dan. De wereld is groter dan NL.

 • Metske

  Vanaf de jaren zestig is geheel Nederland op de schop geweest. Vooral de waterstand in geheel Nederland is naar beneden bijgesteld en dit niet alleen voor de landbouw want ook burgers wilden drogere voeten. De welvaart is toegenomen, er zijn miljoenen 2 benigen bij gekomen, industrialisering, meer asfalt, meer grote natuurterreinen, meer beschermings organisaties, allemaal groepen die hun ideaal willen doordrukken met zo langzamerhand extremistische trekjes. Dan daarbij het injecteren met een lagere waterstand (gevolg knalharde bovenlaag) het als maar beschermen van soorten die geen natuurlijke vijanden hebben, klimaatverandering, snellere grasgroei waar weidevogels voor passen om te broeden, dan kun je op je vingers wel natellen wat de gevolgen zijn. Trouwens waar maakt men zich druk om? Als je door Frankrijk of Oost dtsl rijd zie je alleen maar grote percelen zonder vogels. Niemand die zich er druk om maakt. Efficiënte landbouw. Persoonlijk zie ik toch liever wat vogels of andere dieren op landbouwgronden in Nederland. Met zijn allen veel wijsheid en samenwerken zal dit ook weer gebeuren ben ik van overtuigd. Zaak van rustig blijven elkaars mening respecteren, niet te snel willen, maar vooral niet overdadig beschermen op basis van emoties.

 • frl

  Vroeg beginnen met weiden en 1 snede in 3 etappes maaien zodat kuikens altijd uitwijk hebben, stroken helpt nauwelijks mac drive voor roofvogels.

 • wienbemelmans

  je kunt het nog 100 keer zeggen maar de burgers en de zogenaamde natuur geleerden weten het beter het licht niet aan de roofvogels en vossen en dergelijke maar aan de boer, ze gewoon laten lullen en zelf je plan trekken.

 • Mtswie

  Als al die mensen die de weidevogels een warm hart toedragen eens boven elkaar gingen wonen i.p.v. naast elkaar wat zou er dan een hoop extra ruimte overblijven voor de weidevogels.
  En als we dan ook nog eens de vele predatoren eens gingen opruimen dan ziet de wereld er opeens heel anders uit.

 • jk

  Ondanks de toegenomen predatie, zien we toch de laatste jaren een behoorlijke toename van jonge pullen. Maar daar laten we dan ook veel voor. Vanaf de perceelsranden kijken we waar de broedparen zitten. Als er een perceel "leeg" is, dan maaien of beweiden. Bij vogels gespot op de percelen, dan blijven we eruit. Ook geen stroken maaien. En zeker geen nestbeschermers plaatsen. Dan hang je het restaurantbordje voor de vos uit.....

 • beenen

  Ja dan word er natuurlijk direct naar de boer gewezen. Dat is het makkelijkst. Hier in de omgeving zijn erg veel weidevogels. Zelf zijn we er ook heel zuinig op. Voor dat we het land gaan bewerken de nesten opzoeken e.d. Maar helaas dit heeft steeds minder effect. Weet u waarom? Ik wel: omdat het hier stikt van de kraaien ooievaars nijlganzen en dergelijke. Deze roofvogels roeien de complete weidevogelstand uit.
  Hartstikke bedankt, natuurbeheerders.
  Er is maar een oplossing die bovenaan de lijst staat als het gaat om weidevogelbeheer. En dat is het jachtgeweer!!! Schiet de vos, en die klotenvogels als de kraai gans e.d. maar af. De vos, en deze vogelsoorten moeten kortgehouden worden. Gebeurt dit niet, dan is het eigen schuld dikke bult, en zal de weidevogelstand alleen maar afnemen. (Maar iedere boer weet, er word toch wel met het vingertje naar hen gewezen, want dat is makkelijk, en die zwijgt toch wel)

  Mvg

 • agratax(1)

  Ik lees nooit in een artikel over weidevogels iets over de vogelvangers in Zuid Europa of de veranderende omstandigheden in de overwinteringsgebieden. Net of de vogels eenmaal in Afrika terug zijn in hun natuurlijke habitat waar de mens nog nooit aan heeft veranderd. Als dat waar was, dan was er vermoedelijk geen honger in Afrika en was er geen vluchtelingen stroom met uitgehongerde mensen. Ik heb helaas moeten vast stellen (tijdens een reis door Senegal
  ) dat de moerassen worden droog gelegd en de rivieren gekanaliseerd om irrigatie mogelijk te maken en ontginning van de delta's. dit zijn allemaal gebieden waar o.a. onze weidevogels overwinteren. Maar helaas onze Grachtengordel vogelaars komen niet verder dan de Nederlandse akker en hebben snel een zondebok gevonden, De Boer, hij veranderde de habitat voor de vogels en dus is hij de schuldige aan de achteruitgang. De dames en heren hoeven niet verder te zoeken. ze moeten alleen de boer nog "afschieten" en de natuur is weer als 100 jaar geleden.

 • Sjarlie

  Al het Graanveld na de oogst verplicht 2 maanden laten liggen zonder bewerking,
  10% van al het Weideland verplicht pas maaien na 1 augustus.dit uiteraard met royale vergoeding door de rijken der aarde.

 • j.vanderlinden27

  Vorig jaar 2 kievit eieren uit beschadigd nest en groot gebracht, tot ze konden vliegen. De ene lag 2 dagen later half opgevreten door een roofvogel achter op het erf van de buurman, de 2e heb ik niet meer gezien. Dus wie weet heeft hij het overleeft.
  Wie vertelt mij hoeveel eieren en kleine vogels( weide vogels ) heeft een roofvogel nodig om een jaar te overleven, ik denk dat je schrikt en dan de achteruitgang begrijpt.

 • Gijs Gans

  1300 ha natuurgebied en er wordt ijskoud gezegd dit heeft geen weidevogel status voor ons door de tbo,s Er zit ook niks meer ja ongedierte. Terwijl op het aangrenzende landbouw gebied de status weidevogelgebied wordt gegooid Zielig gewoon.

 • txy

  als we beginnen met de roofvogels zoals de buizert en de vossen op te ruimen dan komt de grutto van zelf weer terug en als we dat niet doen is het dwijlen met de kraan wagen wijt open

 • maisland

  In fochteloerveen heeft Natuurmonumenten ondanks de vele miljoenen subsidie en aankoop van honderden hectares omliggende landbouwgrond de korhoender laten uitsterven er is geen mens die er wat van zegt en als er naar gevraagd word geven ze de boeren de schuld lekker makkelijk ( fochteloerveen is een hoog veen natuurgebied op de grens Friesland Drenthe 250 ha)

 • maisland

  fochteloerveen is 2500 ha

 • new kids

  DJ-D: sorry, je hebt helemaal gelijk. Ik heb mijn reactie veel te snel geplaatst, die had uitgebreider gemoeten. Inderdaad is de allergrootste bedreiging vossen en roofvogels. Maar qua machine's zijn brede mestinjecteurs en vooral sleepslangen moordmachine's voor nestjes van vogels en bijvoorbeeld jonge haasjes. Wat mij betreft onmiddellijk verbod op sleepslangen. En daar dacht ik in eerste instantie aan omdat ik dat momenteel weer veel zie gebeuren. Collega's die zelf jager zijn maar wel al hun tarwe laten bemesten met die klotenslangen, en dan in December klagen dat er zo weinig wild is. Die heb je dan zelf mooi om zeep geholpen.

 • Henk Tennekes

  De achteruitgang van de weidevogels wordt veroorzaakt door een gebrek aan insecten, die onmisbaar zijn voor kuikens. Het gebrek aan insecten wordt veroorzaakt door kwistig gebruik van insecticiden, met name imidacloprid, dat milieuverontreiniging in de broedgebieden van weidevogels heeft veroorzaakt. Zo lang als deze feiten steeds weer worden gebagatelliseerd is er geen hoop voor het behoud van weidevogels.

 • alco1

  Injecteren doen we al lang voordat de weidevogels gearriveerd zijn new kids!
  Maar waar maken we ons druk over. Nog een paar jaar en er is geen weidevogel meer te spotten. Alle problemen opgelost zou je zeggen.
  Juist niet, want dan wordt duidelijk dat juist de boer de echte liefhebber is van de natuur met zijn habitat en dan komt er misschien ook eindelijk het besef dat de bureaucraten hun mond moeten houden.

 • christian straver

  Wat zou het toch fijn wanneer we, de agrarische sector, leren meer positief met en over elkaar te spreken. Het positieve met elkaar te delen en te leren van elkaar. In plaats van over elkaar heen te buitelen. HHWM jouw beeld kan een waarheid bevattten, je kunt ook besluiten om te participeren in het bestuur van een ANV of Collectief en zo jouw bijdrage leveren aan het agrarisch natuurbeheer. Als sector doen we heel veel goeds, het is tijd dit met elkaar te delen. En zoals het met alles is het leven is een blijvend leerproces.... Leer, leef en geniet.

 • oorspronkelijk

  misschien later injecteren??
  moet de mest in de grond regenen ??
  het bodem leven kan het omzetten en meer vogels en minder uitspoeling creëren
  sinds ik later bemest lijkt er meer opbrengst
  misschien minder structuurbederf in de onderlaag

 • pieter

  De ooievaar die eigenlijk oorspronkelijk in dierentuin hoort groot werd met eendagskuikens wint het nu van alle andere vogels als het in toename van aantallen gaat. Dit is dan ook de praktijk dat je 10 van die gasten als weide koeien de jonge prullen van de weide vogels naar binnen werken. Blijkbaar was dit bij Meppel al eerder het geval zie eerdere reactie welke actie wordt ondernmen.?

  Jos Hooijmeijer ,moet eens rond Meppel kijken ,heel veel ooievaars die daar de boel kort houden,25 jaar geleden waren er maar een paar ,maar nu worden ze s,winters bijgevoerd met vergaste dode eendagskuikens van een broederij in de buurt,in het voorjaar moeten ze weer hun eigen kostje ophalen,dan struinen ze alle weilanden af in de omgeving,geen vogelei of jonge vogel ontloopt z,n lot ook zijn er geen kikkers meer te vinden, In een omtrek van 20 km rond Meppel zijn de weidevogels verdwenen,zie je alleen maar ooievaars en ganzen

 • hookwood

  Hier stikt het idd van de ooievaars. En dat is geen wonder: <>

 • koestal

  Ja meneer Datema, we gaan weer maaien met de zeis

 • wienbemelmans

  De overheid snapt nooit hoe het komt,alle vogels weg ze nemen de boeren steeds meer grond af voor allerlei doelen . en dan naar de boeren kijken hoe komt dat ?? lijkt mij niet zo moeilijk.

Laad alle reacties (26)

Of registreer je om te kunnen reageren.