Home

Nieuws 2 reacties

Hogere uitgaven landbouwsubsidies door Russische boycot

RVO.nl heeft de gegevens van de landbouwsubsidies in 2016 openbaar gemaakt. Het afgelopen jaar is in Nederland voor € 725 miljoen aan directe inkomenssteun voor landbouwers uitgekeerd. De uitgaven voor de landbouwsubsidies zijn in 2016, net als in 2015, gestegen vanwege de Russische boycot.

Ook werd € 55 miljoen uitbetaald in het kader van het Plattelandsontwikkelingprogramma, de tweede pijler van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Via deze regelingen werd vooral geld besteed aan milieu- en klimaatmaatregelen met betrekking tot de agrarische sector.

Hogere uitgaven door Russische boycot

In 2016 was, net als in 2015, sprake van een stijging van de uitgaven voor markt- en prijsbeleid als gevolg van de Russische boycot van landbouwproducten. Voor de melkveehouderij kwam het saldo voor marktmaatregelen op -€ 65,7 miljoen uit. Dat komt vooral door de superheffing van € 134,4 miljoen die betaald moest worden. Tegelijk werd wel voor € 56 miljoen aan interventiemaatregelen voor boter, room en kaas ontvangen.

Steun varkenssector en particuliere opslag varkensvlees

Voor marktmaatregelen in andere veehouderijtakken (geen zuivel) bedroegen de betalingen in 2016 in totaal ruim € 22 miljoen. Het gaat vooral om tijdelijke buitengewone steun voor de varkenssector (€ 18,9 miljoen) en particuliere opslag voor varkensvlees (€ 3,1 miljoen).

In de akkerbouw zijn sinds 2014 geen betalingen meer gedaan voor marktmaatregelen.

Toeslag per ondernemer zichtbaar op RVO.nl

In de database op RVO.nl is per ondernemer zichtbaar hoeveel bedrijfstoeslag is ontvangen in 2016. Twee bedrijven kregen meer dan € 100.000 directe inkomenssteun. Van de totale subsidieontvangsten staat Hoogwegt in Arnhem bovenaan. Zij ontvingen € 50.076.270.

Laatste reacties

  • farmerbn

    Iedereen verliest aan die boycot en er is niks veranderd. Waardeloze ingreep dus. De inval in de Krim is de schuld van EU. Door die inval kan Oekraine geen lid worden van de NAVO. EU had beloofd om het NAVO-gebied niet uit te breiden naar het oosten maar wilde dat toch doen. Rusland had dus geen keus en moest oorlog beginnen omdat een land in oorlog geen lid kan worden van de NAVO. Fout van Van Balen en die gekke Belg.

  • Tja, om van de EU/US staatsgreep maar te zwijgen. Maar goed, Russische markt is grotendeels weg. Kunnen we daar vast al aan wennen

Of registreer je om te kunnen reageren.