Home

Nieuws 4 reacties

Ganzen veroorzaken veruit meeste schade

Ganzen nemen het leeuwendeel van de wildschade aan landbouwgewassen voor hun rekening.

In 2016 had 92% van de door het Faunafonds uitgekeerde tegemoetkomingen te maken met schade door ganzen. Dat blijkt uit het jaarverslag. In totaal werd € 21,1 miljoen uitgekeerd.

De grauwe gans is met € 9,4 miljoen nog steeds de grootste schadepost. Snelste groeiers zijn rotgans en brandgans, maar dat komt mede doordat de Waddeneilanden weer meetellen in de statistieken van het Faunafonds. Die werden vorige jaren apart behandeld.

Het Faunafonds ontving meer bezwaarschriften; 203, tegen tegen 157 een jaar eerder. De helft van de bezwaarmakers kreeg geen vergoeding omdat ze volgens het Faunafonds te laat waren of onvoldoende gebruik hadden gemaakt van een ontheffing om dieren te bestrijden. Andere redenen om bezwaar te maken waren het behandelbedrag van € 300 en het eigen risico van € 250, naast de afbouwregeling vogelschade aan fruit en het niet meer vergoeden van schade aan gras in oktober.

Meer aanvragen behandeld

Er zijn bijna 5.000 aanvragen behandeld, 1.500 meer dan in 2015. Deze stijging heeft vooral een administratieve achtergrond. Zo zijn in net als in Friesland ook in Groningen en Gelderland automatische taxaties in ganzenrustgebieden meegeteld. Daarnaast zijn taxaties op de Friese Waddeneilanden weer meegeteld in de activiteiten van het Faunafonds.

Sinds begin dit jaar bestaat het Faunafonds niet meer als zelfstandig bestuursorgaan. De uitvoerende taken zijn overgebracht naar BIj12, het uitvoeringsorgaan van de provincies. Adviestaken zijn overgenomen door een nieuw opgerichte Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade. Deze adviseert provincies. De reorganisatie is een gevolg van de nieuwe Wet natuurbescherming.

Laatste reacties

 • JKr

  Nodig die Koreaan Kim en Trump uit om te oefenen met schieten, is het zo gedaan met het ongedierte wat ze gans noemen. Het enigste waar het faunafonds mee bezig is haar bestaansrecht overeind te houden zodat ze zelf der zakken kunnen vullen.

 • deB.

  Precies, dat is de gehele gang van zaken!

  We zullen er eens 5 in dat kleine achtertuintje plaatsen, van de bet-weeters van een faunafonds~! Dan moeten ze heel snel het veld ruimen.

 • Dutchdairy

  De genoemde schade is het topje van de ijsberg, bijna niemand claimt, claim bedragen zijn lager dan werkelijke schade. Ik voorspel dat ganzen een van de grootste problemen van de melkveehouderij gaan worden, nog veel
  Meer dan fosfaat rechten, melkprijs of andere zaken,
  Over 10 jaar vreten ze alles, maar dan ook echt alles tot de grond kaal.

 • Bloemestein

  En nu we hulp uit Frankrijk krijgen staat de hele links groene wereld op zijn kop ,waarom eigenlijk, dat scheelt weer vergassen.

Of registreer je om te kunnen reageren.