Home

Nieuws 6 reacties

Equivalente mestmaatregelen kosten boer extra geld

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) staat dit jaar rijenbemesting in mais en opbrengstafhankelijke gebruiksnormen toe als equivalente mestmaatregelen.

Bedrijven die gebruik willen maken van de ruimere bemestingsnormen, moeten hiervoor wel gaan betalen, vanwege extra milieucontroles. Deelname kost € 195 per bedrijf.

Met de equivalente mestmaatregelen kunnen akkerbouwers afhankelijk van de gewasopbrengst extra stikstof aanwenden. Dit kan oplopen tot bijvoorbeeld 45 kilo stikstof per hectare bij een opbrengst van 85 ton suikerbieten, of 35 kilo stikstof bij een wintertarweopbrengst van meer dan 11 ton per hectare. De gewasopbrengst wordt gebaseerd op basis van de resultaten van de afgelopen drie jaar. De grootste verhoging van de stikstofgift geldt voor een maisopbrengst van meer dan 60 ton per hectare. Dan mag 75 kilo stikstof extra worden aangewend. De fosfaatgebruiksnorm gaat slechts in enkele gevallen met 5 kilo per hectare omhoog. Die mag alleen ingevuld worden met kunstmest, compost, champost, schuimaarde, of vaste mest van graasdieren.

Extra monitoring

Op verzoek van de Europese Commissie en op advies van de Raad van State worden deze mestmaatregelen wel extra gemonitord via het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM). Op de effecten van de opbrengstafhankelijke gebruiksnormen zal daarnaast door het RIVM worden toegezien, door de waterkwaliteit te bemonsteren bij bedrijven in de drie regio’s die de maatregel toepassen. Daarnaast zal Wageningen UR een analyse maken van de stikstof- en nitraatoverschotten bij een groep deelnemende bedrijven op kleigrond, ten opzichte van de resultaten van bedrijven die al mee doen met de bestaande ‘friet-biet-graanregeling’ op kleigrond. Op zandgrond wordt het verschil bekeken tussen bedrijven die wel en niet gebruikmaken van de equivalente mestmaatregelen.

Boeren die gebruik willen maken van de hogere mestnorm van 25 kilo stikstof per hectare extra in verband met rijenbemesting in mais, moeten via een factuur van de loonwerker kunnen aantonen dat er rijenbemesting is toegepast.

Bedrijven die willen deelnemen aan de equivalente mestmaatregelen moeten zich tussen 18 april en 1 juni melden bij RVO.nl. De regeling geldt voor 2017.

Laatste reacties

 • Tinus1

  Waarom wel vaste mest graasdieren en niet van hokdieren?? Wat is het verschil??
  Verder is het een groot gedrocht dat weet geld kost en de les van de overheid moet spekken.

 • wienbemelmans

  Hij heeft toch weer wat gevonden om ons geld af te nemen de smiegd

 • steenderen

  Mieren neukerij in het groot

 • derikx

  hoe gaat dat dan voor ondernemers die zelf apparatuur hebben

 • ceres

  en hoe gaan we om met bedrijven in het zuidoosten van het land die normaal 85 a 100 ton bieten oogsten en vorig jaar door de extreme neerslag blij waren met 50 ton bieten , en met mais is makelijk 60 ton te halen als je oogst bij 25% ds waarom niet tonnen ds per ha.

 • winden

  waarom niet grasland???

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.