Home

Nieuws 2 reacties

Brabantse boeren blijken uitstekende natuurbeheerders

Natuurgebieden blijken door boeren heel succesvol te kunnen worden beheerd.

Het vier jaar geleden gestarte project Natuurlijk Boeren, Samen Ondernemen in Landbouw en Natuur in de natuurgebieden Gement en Den Opslag in Noord Brabant, toont dat aan. Het aantal florasoorten en weidevogels is gestegen. Winst voor natuur en boer, stellen onderzoekers van het Louis Bolk Instituut.

De natuurgebieden Gement en Den Opslag horen bij de belangrijkste weidevogelkerngebieden van Noord-Brabant. Het gaat in dit gebied zowel om ‘gemakkelijk’ beheer zoals flora en faunarijk grasland, als om beheer in moeilijke, kwetsbare, natte percelen, zoals moeras.

‘Indrukwekkende resultaten’

Volgens de onderzoekers zijn de resultaten indrukwekkend. Het aantal grutto’s steeg van 44 in 2011 naar 62 in 2015. Ook bijzondere florasoorten, zoals verscheidene orchideesoorten, parnassia en spaanse ruiter, bleken zich gunstig te ontwikkelen.

Een voordeel is dat boeren bijproducten van het beheer, zoals maaisel, gemakkelijk kunnen inzetten in hun bedrijf als veevoer, strooisel of bodemverbetering. Dit bespaart transport en uitstoot van CO2 en draagt bij aan de extensivering in dit agrarische gebied. Het project Natuurlijk Boeren, Samen Ondernemen is uitgevoerd van 2013 tot eind 2016, met negen veehouders (leden van de Vereniging Natuurboeren De Hilver), Staatsbosbeheer, Brabantse Milieufederatie, BION Food & Agriculture en het Louis Bolk Instituut.

Laatste reacties

  • farmerbn

    Als de boer een uurtarief betaalt krijgt van 50 euro dan is die inderdaad ook tevreden.

  • koestal

    4 koeien per ha en nog 4 kievitsnesten

Of registreer je om te kunnen reageren.