Home

Nieuws 59 reacties

Blijvers moeten meer melkvee afvoeren

Melkveehouders moeten meer koeien afvoeren dan aanvankelijk afgesproken. De doelstelling voor de GVE-regeling wordt verhoogd van 4 naar 5 miljoen kilo fosfaatreductie.

Het fosfaatreductieplan heeft in het eerste kwartaal 5 miljoen kilo fosfaatreductie gerealiseerd. Dat blijkt uit de monitoring van het plan, die staatssecretaris Martijn van Dam naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In totaal moet 8,2 miljoen kilo fosfaatreductie gerealiseerd worden om weer onder het fosfaatplafond te komen en daarmee in Brussel in gesprek te kunnen gaan over een nieuwe derogatie.

1,1 miljoen kilo via voerspoor

Via het voerspoor is een fosfaatreductie van 1,1 miljoen kilo fosfaat gerealiseerd. Daarmee ligt de reductie op schema voor de totale doelstelling van 1,7 miljoen kilo van dit onderdeel van het reductieplan. Via de GVE-regeling is de melkveestapel inmiddels met 90.000 koeien gereduceerd.

“Uit de kwartaalrapportage van het CBS blijkt dat we gezamenlijk goed op weg zijn maar dat we nog voor een serieuze uitdaging staan”, aldus Van Dam. Hij constateert dat de fosfaatreductie via het voerspoor en via de GVE-regeling op koers ligt.

De fosfaatreductie van de stoppersregeling valt tegen. Hiermee zal de beoogde fosfaatreductie van 2,5 miljoen kilo fosfaat niet worden gehaald. Dat komt vooral doordat voor de eerste openstelling het budget is verhoogd om hiermee alle aanvragen in behandeling te kunnen nemen. Nu resteert er onvoldoende budget om nog tot de totale reductiedoelstelling voor de stoppersregeling te komen.

Blijvers moeten meer vee afvoeren

Van Dam heeft vanwege de tegenvallende resultaten van de stoppersregeling, groei van andere veehouderijsectoren en het hogere fosfaatgehalte in ruwvoer in overleg met de sector besloten om de doelstelling voor fosfaatreductie via de GVE-regeling te verhogen van 4 naar 5 miljoen kilo fosfaat. Dat betekent dat er door melkveehouders die hun bedrijf voortzetten meer dieren afgevoerd moeten worden.

Eerder was al een reductiepercentage vastgesteld voor de tweede periode (mei/juni) van 10%. Bedrijven die meer dan 10% zijn gegroeid zullen in de derde periode (juli/augustus) rekening moeten houden met nog een hoger reductiepercentage. Hoe hoog dit percentage wordt, wordt begin juni duidelijk. Eerder is vastgelegd dat dit percentage niet hoger is dan 20%.

Daarnaast is Van Dam in overleg met de sector om te kijken of aanvullende maatregelen mogelijk zijn. Daarbij wordt onder andere gekeken naar aanscherpen van het voerspoor. Met het huidige resultaat van de fosfaatreductie van het voerspoor is besloten om de wettelijke regeling die het ministerie heeft opgesteld vooralsnog niet van kracht te laten worden.

Melkveehouders moeten meer koeien afvoeren. - Foto: Fotopersbureau Dijkstra
Melkveehouders moeten meer koeien afvoeren. - Foto: Fotopersbureau Dijkstra

Groei andere veehouderijtakken drukt fosfaatreductie

Wanneer wordt gekeken naar de totale fosfaatproductie van de veehouderij is deze met een CBS-prognose van 175,0 miljoen kilo fosfaat 4,5 miljoen kilo lager dan de referentiewaarde van 179,5 miljoen kilo. Daarmee is het verschil kleiner dan de 5 miljoen kilo fosfaatreductie die via het fosfaatreductieplan wordt gerealiseerd.

De geringere afname komt door het gecombineerde effect van het maatregelpakket, maar ook door hogere P-gehalten van het ruwvoer en groei van de andere diercategorieën dan melkvee en vrouwelijk vleesvee in de definitieve cijfers van de Landbouwtelling 2016. De fosfaatproductie van vleesvee, vleeskalveren, varkens, pluimvee, geiten, schapen en paarden kwam hoger uit dan in het referentiescenario. Doelstelling is dat de totale fosfaatproductie onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo komt.

Marisika Vermaas

Laatste reacties

 • John*

  fosfaatgehalte in ruwvoer... als er voer in de kuil in zit zal daar toch voor gecorrigeerd moeten worden??

 • jeannettedekker1

  We zitten in een verkeerde film.

 • farmerbn

  Een Nederlandstalige.

 • Zuperboer

  Onze mislukte STAS is wel goed in tussentijds de spelregels veranderen, de PVDA ligt de laatste tijd op alle terreinen op ramkoers. Laat hij maar meer geld in de stoppersregeling pompen. Eerst zogenaamd empatisch reageren met extra budget voor de eerste groep in de stoppersregeling. Heel goed gedaan, maar nu komt de aap uit de mouw. Het blijft een boerenopruimer.#BakfietsMartijnvanDam

 • parnas

  Door allerlei uitzonderingen wordt nu de zure appel wel heel erg bij de melkveehouders gelegd. Misschien begrijpt hij zelf niet dat een koe en koe is. Welk soort of kleur maakt niet uit de mest is van iedereen hetzelfde. De gezinsbedrijven gaan nu langzaam kapot. Wees dan een vent en zeg dat iedereen verplicht op 2 juli 4% onder de norm van 2015 zit. Alles er boven dan verplicht met boete erbij afvoeren. Er zijn er die de boete voor lief nemen door de mooie melkprijs en gewoon doorgaan. Dit moet gewoon aangepakt worden om geen tweespalt onder de melkvee houders te krijgen. Dan is er misschien ook nog kans dat we het fosfaatdoel gaan halen en dat er niet weer verder gekort hoeft te worden.

 • info519

  Als er maar genoeg koeien worden geslacht hou je vanzelf zeldzaam ras over en die mogen blijven leven....dus er is hoop!

 • gjh

  ongelooflijk dit allen door het zwakke beleid van van Dam en zijn LTO vrienden.

 • massan

  Volgens het artikel heeft Van Dam het allemaal in overleg met 'de sector' besproken.
  Hallo, even allemaal wakker worden; 'de sector' zijn niet LTO, Campina en de Rabo.
  'De sector' zijn de hardwerkende melkveehouders welke hun koeien lief hebben.
  Wel makkelijk van Van Dam om al zijn stompzinnige acties toe te schuiven aan 'overleg met de sector'.
  Kom op LTO, laat je toch niet zo gebruiken.
  Romijn, als je nog iets goed wil doen voor de melkveehouderij, kom dan ook voor hun op.

 • alja

  Dan maar geen derogatie!!!

 • massan

  @alja, ik ben het helemaal met jou eens.
  Dan maar geen derogatie!!!
  Fosfaatreductieplan is nu niet meer uitvoerbaar.
  Ik hoop dat de rechter, welke volgende week uitspraak doet i.v.m. het fosfaatreductieplan, alle maffe ingevoerde aanpassingen door Van Dam meeneemt in zijn afweging.

 • deytje

  Helemaal eens met alja. En Parnas: tweespalt is er al. wij moeten ruimen om derogatie te behouden, terwijl we grond genoeg hebben en de derogatie dus niet nodig hebben!

 • maris

  word t niet tijd dat we keer in opstand komen, wereld verhongert en wij gezonde koeien opruimen

 • haj146

  Het is gewoon niet meer te filmen. Kan een demissionair persoon nog zomaar wat doen. Het wordt echt tijd voor harde acties.

 • tumpie

  Vandaag Van Dam nog weg kan mijn niet schelen waar naar toen. En LTO Langzaam Ten Onder Nee vandaag nog laten verzuipen is het beste.Ze maken een zooitje van de nederlandse melk veehouderij Prutsers

 • jfvanbruchem1

  Dat van Dam dit doet snap ik nog, maar dat LTO dit allemaal laat gebeuren niet.

 • Boer Willem

  Rare boel eigenlijk omdat er hedentendage minder melkvee in Nederland is dan tijdens het instellen van het melkquotum in 1985,was er toen geen fosfaat overschot ???

 • 200113528

  melkvee hebben het meeste grond van alle sectoren en dan dit gezwans. Jongvee getal ik denk dat als hij blijft zitten we eind van het jaar heel geen dieren meer mogen houden.

 • koestal

  Romijn zag de bui al hangen en vertrekt ,na mij de zondvloed denkt hij !

 • wmeulemanjr1

  Als rechters dit allemaal gaan goedkeuren zijn we inmiddels afgedwaald naar landen als Noord Korea en Rusland regimes

 • a.t.herwijnen

  En dat allemaal om de derogatie te behouden voor de boeren die te weinig grond hebben voor hun koeien. Vindt het jammer dat de banken buiten fe discussie gehouden wordt. Zij zijn tenslotte degene die al deze ellende veroorzaakt hebben met hun adviseurs. Ze dachten na het quotum hun zakken te kunnen vullen door hoge hypotheeken aan te smeren aan de melkveehouderij

 • leo,s vriend

  Herwijnen, geneuzel !
  Wie heeft de handtekening onder de hypotheekaanvraag gezet? wij zelf toch.

  En derogatie maar afschaffen?
  Lekker voor al die duizenden bedrijven die tussen de 170 en 230/250 zitten.

  Ik snap heel goed dat wat er nu gebeurt erg veel pijn doet, maar afschaffen derogatie gaat nog veel meer pijn doen.

 • ricooo12

  wanneer krijgen we eens een echte leider, gewoon 2 koeien per ha meer niet en alle regelgeving in de prullenbak.

 • leo,s vriend

  Ricooo , jij bent zeker zo extensief?

 • a.t.herwijnen

  Er is maar een partij verantwoordelijk voor deze malaise en dat is de intensieve veehouderij. Laat deze dan ook het probleem oplossen en de andere sectoren met rust laten

 • Trot

  Grondgebonden valleen hier buiten?

 • info479

  Laten wij ons zo naar de slachtbank sturen ??

 • prschram

  Ik heb bezwaar gemaakt tegen het fosfaatreductieplan. Mocht dit worden afgewezen dan zet ik een advocaat op, dit is in strijd met vrijwel ieder algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. Geen enkele overheidsinstantie mag van de 1 op de andere dag de regels aanpassen als deze nadelig kunnen werken voor welke burger dan ook. En dit nu al de tweede keer!!

  Ik krijg het gevoel dat ik bezig ben met een spel en iedere keer als ik het gevoel krijg het gaat me lukken, worden de spelregels weer veranderd en weet ik niet meer waar ik aan toe ben. Dit is slopend niet alleen voor mij als ondernemer, maar ook voor mijn gezin.

 • Bennie Stevelink

  De onbehoorlijkheid van bestuur zit niet in het fosfaatreductieplan maar in het niet tijdig instellen van een nieuwe begrenzing na het verdwijnen van het melkquotum.
  Het is onbehoorlijk bestuur dat ze in aanloop naar het verdwijnen van het quotum de boeren de illusie hebben gegeven dat ze onbegrensd koeien konden houden terwijl dat helemaal niet kon en ook politiek volstrekt ongewenst was. Het was ordinair volksbedrog wat op dit moment tot grote ellende leidt.

 • alco1

  Zelfs Bennie Stevelink die de gevolgen voor zijn bedrijf nog wel kan overzien is al zeer kritisch.
  Wat moeten de boeren dan wel niet zijn, die door bouw van voor 2 juli failliet dreigen te gaan.
  Advies: Laat dat hele plan maar knallen.
  Daarbij is het nog steeds onbehoorlijk dat ons eigen melk verwerker de overheid uit de penarie wil halen.
  En dat allemaal voor behoud van derogatie.
  Ze moesten zich eerst maar eens ingezet hebben voor verhoging van het fosfaatplafond, want deze is niet meer actueel.
  Daarnaast export en verwerking aftrek.
  En er op aan dringen dat derogatie moet beoordeeld worden op feiten.

 • jeannettedekker1

  Daar was goed over nagedacht Bennie ook FC gaf al tijden aan,kom maar op met die melk. Veehouders hebben daar ook naar gehandeld,maar de huidige bestuurders hebben het geen kans gegeven. Melkveewet en mestwetgeving daar hebben we op geïnvesteerd en daar moeten ze zich aan houden,met of zonder derogatie.

 • Bennie Stevelink

  @alco, je denkt toch niet dat bij het verdwijnen van de derogatie onbegrensd koeien kunnen worden gehouden? De linkse partijen, inclusief D66 hebben serieuze plannen om de veestapel met 20% in te krimpen. Als het fosfaatreductieplan het niet haalt zullen waarschijnlijk direct dierrechten ingevoerd worden.

 • jeannettedekker1

  Fosfaatrechten en het fosfaatreductieplan plan zijn zeker een vorm van onbehoorlijk bestuur. En dan hebben we het nog niet eens over de uitvoering daarvan want dat is ronduit hufterig te noemen.

 • Bennie Stevelink

  @Dekker, hoe denk jij over de invoering van dierrechten? Als het fosfaatreductieplan het niet haalt zullen die er komen.

 • p.g.pronk

  begint een beetje op voormalig OostEuropa te lijken , in dit zogenaamde Democratische Land worden vanuit overheid al een tijdje STASI Achtige praktijken toegepast wordt tijd dat we met ze allen een tijdje niets te vreten hebben , eens kijken of ze dan nog steeds zo naar de Europese pijpen dansen , wellicht brengen Franse verkiezingen nog iets positiefs (Frexit) dan pleurt die hele EU van ze sokkel , zijn we meteen van die schijt Euro af

 • Bennie Stevelink

  @Pronk, je hebt nog steeds niet begrepen dat de NEDERLANDSE politiek geen uitbreiding van de veestapel wil?

 • alco1

  Bennie. Ik heb het niet over verdwijnen van de derogatie.
  Ik ben er misselijk over dat we ons met derogatie laten chanteren.
  Daarom rep ik over feiten.
  Dat de sommige partijen reppen over minder, komt door onkunde.
  LTO en bv. Martels hebben hierin een taak om er voor te zorgen dat het niet verder escaleert.

 • jeannettedekker1

  Linkse partijen schreeuwen wel van alles maar ik heb het idee dat ze helemaal niet weten waar ze het over hebben. Ze kunnen wel minder dieren willen maar dat gaat zomaar niet,we moeten al dertig jaar onze mest verantwoord afzetten en alle stallen die gebouwd zijn hebben een traject van vergunningen moeten doorlopen en extra welzijn voor dieren en kopen van ammoniakrechten hebben natuurbeschermingswetten mogelijk gemaakt. Als je wil ingrijpen in uitbreiding moet je daar beginnen,maar niet stallen laten bouwen en subsidie verlenen voor mestverwerking en vervolgens de stekker er uit trekken. Maar wat nog belangrijker is als er moet worden ingegrepen met of zonder dierrechten dan moet dat Europees gebeuren.

 • jeannettedekker1

  Als het Europees gebeurd zal het onze melkprijs in de benen houden met gelijke kansen voor elke melkveehouder. Alleen in Nederland is concurrentie vervalsing en alleen interressant voor stoppers.

 • A1967

  Er is geen enkele boer verantwoordelijk voor deze puinhoop. Vrijwel iedere boer houdt zich aan de regels op straffe van hoge boetes en korting op subsidies. Zelfs de kleine linkse partijen die hier steeds milieumaffia genoemd worden hebben hier geen schuld aan. We hebben nu te maken met de gevolgen van het politieke beleid en gebrek aan beleid van de afgelopen 20 jaren door de partijen die in deze periode geregeerd hebben. Met name het VVD kabinet heeft er een zooitje van gemaakt mede door toe te laten dat we met incapabele pvda staatsecretarissen opgescheept werden en de laatste landbouwministers die van het CDA waren. Het enige wat je sommige boeren kunt verwijten is het gebrek aan visie.

 • jeannettedekker1

  En alco heeft gelijk Nederlandse melkveehouders worden schaamteloos gechanteerd en het is een wonder dat LTO en FC de overheid daarbij helpen. Ze zouden hun energie moeten steken in onderhandelen in Brussel en onze vorderingen in mestverwerking en dierwelzijn de afgelopen 15 jaar moeten benadrukken en als Brussel niet zwicht dan maar geen derogatie.

 • deB.

  Zoveel mogelijk ruimte creëren op basis van fosfaat cq derogatie! voor auto vliegtuigen en andere vormen van uitstoot transport!!

  Straks derogatie eis naar 200 kg stikstof, en dan worden veel bedrijven nogmaals gepakt op stikstof!

  Nog meer ruimte voor andere sectoren. Wat laten we ons PIEPELEN!!!!!!!!!

  Wanneer en blok: tot hier toe, en nu is het klaar

 • massan

  Ook van het CDA en SGP horen we nu niets meer. Voorheen stonden ze meteen te roepen als Van Dam iets raars had gedaan.
  Verkiezingen zijn inmiddels geweest en ze zijn de boeren alweer vergeten.

 • deB.


  Dat valt me ook vies tegen ja!! Tijd voor de boer, maar nu niet meer.

  Voor verkiezingen op elk klein punt reageren, en nu gewoon niets meer!

 • landboer

  Nou nou ,Bennie die NZO/LTO/FC onbehoorlijk bestuur verwijt ,zo zout hebben we het hier nog nooit gegeten!

 • Bennie Stevelink

  @landboer, begrijpend lezen!
  Het melkquotum was een overheidsmaatregel die ging verdwijnen. Het werd door de Nederlandse overheid al sinds midden jaren tachtig gebruikt als begrenzing van de veestapel binnen de Nederlandse milieuwetgeving. Met het verdwijnen van het melkquotum viel dus één van de peilers onder de milieuwetgeving weg. Wie was er volgens jou verantwoordelijk voor het tijdig invoeren van een vervangende begrenzing?

 • 344412

  Wanbeleid, niet te volgen allemaal. Maar een ieder die niet meer vee heeft dan op 2 juli 2015 kan dit allemaal negeren gelukkig. Rekening komt nu meer bij groeiers na 2 juli te liggen. Wil toch iedereen hier?

 • koestal

  nog even een nieuwe stal bouwen ,ach maak hem maar 2 keer zo groot, dan kunnen we er weer volop tegen aan

 • landboer

  Bennie ,eigenlijk de Nederlandse regering , Bleeker heeft ook gezegd dat er dierrechten zouden komen als de sector over het plafond ging ,maar...
  De sectorvertegenwoordigers hebben ZO hard geroepen en gelobbyd , dat ze er niet gekomen zijn en vervolgens hebben ZIJ de boel in t honderd laten lopen!
  Je reactie 10:30 is exact juist van A tot Z ,maar dat was niet altijd jouw mening, vandaar mijn reactie.
  Je hebt hier heel wat keren het LTO beleid verdedigt en NMV belachelijk gemaakt ,maar die hebben (helaas) een veel betere visie gehad.

 • Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat het echte verhaal is. De pluimvee en varkenssector hebben meer fosgaat uitgestoten en daarom melkveehouderij nog verder korten? Ik dacht dat die zaken niet uitwisselbaar waren. Dan: eerst enorm de druk op mestverwerking leggen, maar dat vervolgens niet meenemen in het ' plafond' als iemand dan zo handig is om het goedje te exporteren. Nog eens de bio's eruit houden en zeldzame rassen. De Nederlandse veehouder wordt zo nog eens een zeldzaam ' ras' . En waar zijn de 'voormannen' ? Dit kan toch zo niet..

 • 123456789

  LTO = Landbouw Tot Ondergang.
  LTO =Laat Totaal Opruimen
  nog meer noemen, de dammen zijn gebroken, er is geen redden aan.
  volgende ronde, nog meer koeien de dood injagen, nog meer boeren de ondergang insturen.
  waar zijn de mensen die zeggen, en nu is dit gedraai en geneuzel afgelopen, wij boeren zijn hardwerkende mensen en zorgen voor het eten. kom op zeg.

 • oorspronkelijk

  quotum was niet milieu begrenzing maar productie krimp de inzet
  mest wet1986 wel
  vogel habitatrichtlijn ook
  in 1981 (welke naam???) richtlijn in vergunning--stal plaatsen werden geteld
  hoe werelds ben je als je durft te stellen dat de overheid verrast
  of is het gebrek aan verantwoording.

 • haj146

  Allemaal de rfc aan de jas voor zover je hieraan levert. Dit kan en mag niet door gaan zo!!

 • Gat

  De normen voor fosfaatproductie van rosé vleeskalveren hebben ze begin dit jaar verhoogd. Voor witvlees de stikstofproductie per kalf. En dan nu zeggen dat die meer produceren en de melkveehouderij ermee opzadelen. Dit weet toch elke bestuurlijke LTO dwaas? Die denken weer, mooi onze knechtjes op kantoor kunnen de boer weer op, uurtje factuurtje!

 • massan

  Ik begrijp niet waarom de 2e ronde stoppersregeling zo oninteressant is gemaakt.
  Wie doet nog mee aan deze ronde als maar max. € 15.000 per bedrijf wordt uitgekeerd?
  In andere landen van de EG is het potje vanuit Brussel verdubbeld en aan alle boeren gegeven als steun. Dit verdubbelen wordt door de EG niet als staatsteun gezien.
  In Nederland wordt dit potje nu gebruikt voor de stoppersregeling. Het lijkt me vreemd dat wanneer dit potje wordt verdubbeld dit als staatssteun wordt gezien.

 • massan

  Door de jongveesleutel wordt het moeilijk om een groep drachtige vaarzen te exporteren. Dit kan toch nooit de bedoeling zijn.

 • 200113528

  het is zelfs zo dat door de jongvee sleutel vaarzen eigenlijk niet kalven mogen. waardeloos dit. gewoon plat knallen

 • van der Wind


 • edke

  T is toch niet meer te geloven allemaal, t wordt een keer tijd voor harde actie, was in de andere sectoren allang gebeurt maar ja onze LTO mannetjes durven dat niet want dan zijn ze bang dat ze hun baantje kwijt zijn

 • koeien10

  Lto is liegen tegen ondernemers het fosfaat reductie is pure diefstal

Laad alle reacties (55)

Of registreer je om te kunnen reageren.