Home

Nieuws 2 reacties

‘Antibioticagebruik hangt sterk af van houding veehouder’

Vermindering van antibioticagebruik in de veehouderij is voor een belangrijk deel afhankelijk van de houding en motivatie van de veehouder. Dat blijkt tijdens een symposium over antibioticareductie in Utrecht.

David Speksnijder deed promotieonderzoek naar antibioticareductie. “Antibioticagebruik door een veehouder is een vorm van menselijk gedrag en van menselijk gedrag weten we dat het moeilijk te beïnvloeden is”, zegt hij. Als voorbeeld geeft hij de wijze waarop melkveehouders omgaan met een koe met mastitis. “De een zal het dier direct gaan behandelen, de ander zal eerst even aanzien hoe het zich ontwikkelt”, zegt hij.

Risicomijdend gedrag

Dit kan ook een verklaring zijn waarom veebedrijven met eenzelfde ziektelast soms een heel ander antibioticagebruik kennen. Risicomijdend gedrag speelt hierbij ook een rol, aldus de onderzoeker.

Risico’s van antibiotica en resistentie

Uit de studie blijkt dat de intentie om het antibioticagebruik te reduceren sterk overeenkomt met de inschatting van het risico van antibioticagebruik en van antibioticaresistentie. Zo lijken oudere dierenartsen minder bezorgd te zijn over de effecten van antibioticagebruik dan jonge dierenartsen.

Oudere dierenartsen lijken minder bezorgd te zijn over de effecten van antibioticagebruik dan jonge dierenartsen.

Adviseurs van de veehouder moeten meer op één lijn zitten

Om veehouders en dierenartsen toch te motiveren om minder antibiotica te gaan gebruiken, adviseert Speksnijder om ervoor te zorgen dat de adviseurs rond een veebedrijf meer op één lijn moeten zitten in het advies naar de boer en om meer duiding te geven bij de adviezen die worden gegeven. Een snellere en betere diagnostiek van ziekteverwekkers kan ook bijdragen aan minder gebruik van antibiotica.

Aanpak antibiotica ‘in heel Europa op de agenda’

Rens van Dobbenburgh, vice-voorzitter van de Europese organisatie voor dierenartsen FVE, merkt dat de aanpak van antibioticagebruik in heel Europa op de agenda staat, maar ook dat de wijze van aanpak en de snelheid van de vorderingen hierin sterk verschillen tussen de landen. Het is geen ’one size fits all’, in dit dossier”, aldus Van Dobbenburgh.

Laatste reacties

  • farmerbn

    Je kunt een mastitiskoe behandelen en je kunt hem opruimen. Mag of moet je minder behandelen dan zal de koe eerder weggaan. Wat wil je nou? Levensduur verhogen of minder penicillinegebruik?

  • leo,s vriend

    farmer, bijna alle NLse melkveebedrijven zitten op of onder de normen, dan is het qua norm geen enkel probleem om een mastitis koe goed te behandelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.