Home

Nieuws

Werknemers mestsilodrama ‘waren ten dode opgeschreven’

Vanwege het ontbreken van adequate reddingsmiddelen was de eerste werknemer die in 2013 in een mestsilo in Makkinga afdaalde bij gevaar ‘letterlijk ten dode opgeschreven’.

De directeur van het bedrijf dat de silo schoonmaakte kreeg vrijdag een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van een jaar opgelegd.

Zijn bedrijf moet een boete van een ton betalen, bepaalden de rechters in Zwolle vrijdag. De straffen waren gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

Drie doden

Bij het drama in 2013 in Makkinga kwamen drie personen om. Twee werknemers waren op het boerenbedrijf bezig met de schoonmaak. Eén daalde af om beneden de boel schoon te spuiten, de ander hield bovenaan de rand toezicht. Het gebruik van een compressor die lucht in een masker blies was niet geschikt, oordeelde de rechtbank.

Toen de werknemer die aan het schoonmaken was en door zijn benen zakte, was deze ten dode opgeschreven. Zijn toezichthoudende collega kon weinig anders dan 112 bellen. Hij daalde toch af, raakte eveneens bedwelmd en overleed. Een derde dode was de zoon van de boer die ook afdaalde. Een vierde man die als laatste afdaalde, werd gered. Hij is nog altijd aan het revalideren.

Onvoldoende voorlichting

De directeur wist dat het werk in de silo gevaarlijk was. Maar hij had de twee werknemers onvoldoende voorgelicht, oordeelde de rechtbank. Dat de situatie gevaarlijk werd omdat er spuiwater aan de mest was toegevoegd – iets dat de directeur niet wist –, wordt door de rechtbank verworpen. Ook gassen die vrijkomen uit mest zonder die toevoeging kan potentieel dodelijk zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.