Home

Nieuws

Werkgroep professionalisering export dierlijke mest

Er komt een werkgroep om te adviseren over de mestexportmarkt. De exportmarkt voor mest moet professioneler, vindt een brede groep vertegenwoordigers van de landbouwsector.

Dat streven wordt gesteund door het Ministerie van Economische Zaken (EZ). EZ heeft daarom aan de Commissie Deskundigen Mestbeleid (CDM) gevraagd om initiatief te nemen en om te adviseren over de totstandkoming van een professionele exportmarkt voor mest. Dat maakte voorzitter Oene Oenema bekend, tijdens het Nationaal Mestcongres van Boerderij.

Aanleiding voor het verzoek aan het CDM is een eerder advies van de deskundigen over het mest- en ammoniakbeleid. Daarin wordt de mestexport als een zwakke schakel bestempeld. Tijdens overleg over het advies in januari bleek de brede behoefte om die schakel te versterken via verdere professionalisering.

Vragen die spelen zijn onder meer:

  • Welke maatregelen zijn nodig voor export als een geborgd onderdeel van mestafzet?
  • Moet er een verschil in aanpak zijn voor verschillende mestsoorten?
  • Hoe groot is het risico van het plotseling wegvallen van de export?
  • Aan welke voorwaarden moet een professionele mestmarkt voldoen?
  • Wat zijn de rollen van bedrijfsleven en overheden?

Volgens Oenema wil het CDM het advies graag opstellen in overleg met vertegenwoordigers uit de landbouwsector. Er zullen daarvoor bijeenkomsten komen en er worden conceptteksten per mail verspreid. Het CDM wil graag weten wie er mee wil doen en wie een goede rol kan spelen. Verder wil het CDM weten of de bovengenoemde vragen de juiste zijn, en of de antwoorden kunnen zorgen voor het ontwikkelen van een professionele exportmarkt voor mest.

Of registreer je om te kunnen reageren.