Home

Nieuws

Vereenvoudiging is kernwoord in nieuw EU-landbouwbeleid

Vereenvoudiging is het kernwoord bij de eerste discussies over het nieuwe Europees landbouwbeleid. De Europese landbouwministers waren het er bij de eerste gedachtenuitwisseling over eens dat een eenvoudiger systeem voor het landbouwbeleid de hoogste prioriteit heeft.

De Europese landbouwministers hebben wel hun gedachten geuit over de omvang van het landbouwbudget en welk deel daarvan in de vorm van directe inkomenssteun moet worden gereserveerd. Een aantal lidstaten, waaronder Nederland, bepleit extra randvoorwaarden bij de directe inkomenssteun.

De Europese koepel van landbouworganisaties Copa Cogeca riep de landbouwministers begin deze week op te zorgen dat er genoeg geld is voor het landbouwbeleid, zodat boeren veilig, kwalitatief en voedzaam eten kunnen blijven produceren, op een duurzame manier. “Het Europees landbouwbeleid moet zorgen voor een sterke, ecnomisch levensvatbare en concurrerende agrarische sector.”

Eigen boeren steunen

Er is ook gevraagd om de budgetten voor directe steun en plattelandsontwikkelingen niet te strikt te scheiden. Verschillende lidstaten bepleiten de mogelijkheden voor het versterken van vrijwillige, gekoppelde steun. Dat betekent dat lidstaten meer mogelijkheden zouden moeten hebben hun eigen boeren te ondersteunen.

In lijn met de adviezen van de werkgroep Veerman staat de versterking van de positie van de boer bij de meeste lidstaten hoog op de prioriteitenlijst, evenals de verbetering van het milieu, versterking van levenskracht en levensvatbaarheid, verjonging van de sector en vergroting van de veerkracht van de sector bij crises.

Consultatie

De Europese Commissie heeft eerder dit jaar een consultatie geopend over de modernisering en vereenvoudiging van het landbouwbeleid, waarbij belanghebbenden hun ideeën over het landbouwbeleid kunnen uiten.

Of registreer je om te kunnen reageren.