Home

Nieuws 1 reactie

Van Dam wacht advies af over neonicotinoïde

Het College voor de toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bestuderen de voorgenomen aanpassing van de regels voor het gebruik van de insectenbestrijders. Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) zegt dat hij eerst hun adviezen afwacht, voordat hij inhoudelijk reageert op de voornemens van de Europese Commissie.

De Europese Commissie heeft voorgesteld het gebruik van neonicotinoïden te beperken.

De SGP-fractie uitte zorg over een mogelijk verbod. “Een verbod op neonicotinoïden leidt juist tot meer middelengebruik”, aldus SGP‘er Dijkgraaf. GroenLinks en de Partij voor de Dieren zijn opgetogen dat het verbod op de insectenbestrijders er nu toch lijkt aan te komen. Ze verwijten de SGP geen oog te hebben voor de gevolgen van neonicotinoïden.

Glyfosaatonderzoek

Het oordeel van het Europese agentschap voor chemicaliën (Echa) dat de onkruidbestrijder glyfosaat niet als kankerverwekkend moet worden beoordeeld, doet bij onder andere Rik Grashoff (GroenLinks) de wenkbrauwen fronsen. Grashoff wil dat de onderzoeken waarop Echa en de voedselveiligheidsautoriteit EFSA hun oordelen baseren voor iedereen te raadplegen zijn. Hij vindt dat onafhankelijke wetenschappers ernaar moeten kunnen kijken.

Echa en EFSA zijn door de Europese Unie ingericht om onafhankelijke oordelen te vellen. Staatssecretaris Van Dam zegt dat naar verwachting pas aan het eind van dit jaar een nieuw voorstel voorligt voor de toelating van glyfosaat.

Eén reactie

  • Henk Tennekes

    Martijn van Dam is zeker vergeten dat diverse moties van Esther Ouwehand voor een verbod op de neonics door de Tweede Kamer zijn aangenomen. Blijkbaar is het advies van een aantal incompetente, door de agrochemie gesubsidieerde, Wageningse geleerden belangrijker dan de volksvertegenwoordiging. En wat glyfosaat betreft, het staat op de lijst van kankerverwekkende stoffen in Californië. Niet iedereen laat zich paaien door de pesticiden lobby.

Of registreer je om te kunnen reageren.