Home

Nieuws

VVD wil snelle vaststelling van het Friese faunabeheerplan

Jagers in Friesland hebben hun zorgen uitgesproken over het feit dat – in tegenstelling tot in andere provincies – het faunabeheerplan in Friesland nog niet is vastgesteld, dat meldt de VVD in een persbericht.

Het faunabeheerplan moet zo snel mogelijk in werking treden, stelt de politieke partij.

In het Faunabeheerplan wordt aangegeven voor welke soorten in haar werkgebied de Faunabeheereenheid duurzaam beheer en schadepreventie noodzakelijk acht. Ook wordt in het faunabeheerplan aangegeven welke uitzonderingen op het beschermingsregime van de betreffende soorten nodig zijn om schade te voorkomen en bestrijden.

Schade aan landbouwgewassen beperken

Doordat de provincie nog geen faunabeheersplan heeft vastgesteld, hebben de jagers geen vrijstelling om deze schade tegen te gaan, aldus de VVD. Een faunabeheerplan moet door de provincie worden goedgekeurd, zodat op planmatige wijze uitvoering kan worden gegeven aan het beheer van inheems beschermde diersoorten en schadebestrijding. De VVD, afdeling Friesland, wil de schade aan landbouwgewassen zoveel mogelijk beperken en vindt dat het faunabeheerplan nu zo snel mogelijk moet worden vastgesteld.

Of registreer je om te kunnen reageren.