Home

Nieuws

Toezicht Belgische voedselketen schiet tekort

Het Belgische voedselagentschap FAVV schiet tekort in zijn toezicht op de zelfcontrole in de voedingsketen.

Dat concludeert het 'Rekenhof', de Belgische rekenkamer. Bijna 90% van de bedrijven laat zijn zelfcontrolesysteem niet certificeren door een onafhankelijke instantie, maar wordt desondanks zelden geïnspecteerd door de FAVV.

België stelde bedrijven na een dioxinecrisis in 2005 verplicht een zelfcontrolesysteem in te richten. De meeste, maar lang niet alle, bedrijven hebben dat volgens het Rekenhof gedaan. De plicht geldt voor bedrijven in elk stadium van de productie: boeren en tuinders, de handel, verwerking en distributie. Wie dit systeem onafhankelijk laat valideren door een certificeringsinstelling, wordt beschouwd als een minder groot risico. Het gevolg is dan dat de FAVV minder vaak inspecteert.

Meest gekozen voor onafhankelijke validering

In de primaire sector werd nog het meest gekozen voor onafhankelijke validering. Bijna 43% van de boeren en tuinders koos ervoor het zelfcontrolesysteem te laten controleren door een onafhankelijke certificeerder. Dat was bij 22% van de voedingsmiddelenconcerns het geval. Bij horeca koos maar 1% ervoor zijn systeem te laten certificeren.

Maar volgens het Rekenhof worden bedrijven die niet laten valideren ook nauwelijks gecontroleerd. Het Rekenhof stelt voor dat wanneer de FAVV specifieke controles uitvoert, ze ook meteen het zelfcontrolesysteem onder de loep neemt. De FAVV richt zich nu op de hygiënesituatie tijdens een controle, terwijl de procedure over lange termijn naleving borgt.

‘Te veel administratieve verplichtingen’

Federaal minister van landbouw Willy Borsus zegt in een reactie dat de wensen van het Rekenhof te veel administratieve verplichtingen inhouden, meldt persbureau BELGA. Borsus benadrukt ook dat de cijfers niets zeggen over de risico’s die niet-naleving oplevert voor de consument.

Of registreer je om te kunnen reageren.