Home

Nieuws

SP: richtlijnen voor duurzame uitgifte rijkspachtgrond

Het Rijk moet bij de uitgifte van pachtgronden richtlijnen opstellen om uitputting van de grond tegen te gaan. Dat stelt de SP‘er Henk van Gerven in Kamervragen naar aanleiding van de voortdurende impasse over pachtprijzen en geliberaliseerde pacht.

SP wil van staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) horen hoe hij aankijkt tegen de stijging van de pachtprijzen en wanneer voor de bewindsman het moment van ingrijpen is gekomen, bijvoorbeeld dor het invoeren van een prijstoets, zoals door de Bond van Landpachters en Hypotheekboeren is bepleit.

Slechts geliberaliseerde pacht

Van Gerven zegt dat uit de woorden van Van Dam kan worden opgemaakt dat het Rijksvastgoedbedrijf, Staatsbosbeheer en Bureau Beheer Landbouwgronden enkel nog grond uitgeven in geliberaliseerde pacht. Van Gerven stelt dat langjarige pacht (in tegenstelling tot kortdurende pacht) beter is voor constructief bodembeheer en investeren in grondverbetering.

Van Gerven wijst de staatssecretaris op een situatie in de Noordoostpolder, waar drie pachters zien dat een naburig bedrijf binnenkort vrijkomt. De drie pachters vrezen dat hun de mogelijkheid ontnomen wordt om de vrijkomende gronden te pachten, als de overheid kiest voor de uitgifte van de gronden in tijdelijke liberale pacht bij inschrijving. Dat is eerder ook gebeurd, aldus de ondernemers. “Het gevolg hiervan is dat er maximale opbrengsten gehaald moeten worden en dat er geen ruimte is voor grondverbeterende activiteiten. (...) Dit heeft tot gevolg dat de kavels verslechteren en uitgeput raken.”

Duurzaam bodembeheer

Pachters staan ook op achterstand als gronden te koop komen, schrijven de drie Flevolandse ondernemers, die nu een bedrijf van 24 hectare pachten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Kamerlid Van Gerven vraagt of RVO daadwerkelijk van plan is de vrijkomende pachtgrond in kortdurende geliberaliseerde pacht aan te bieden en hoe dat past binnen de opstelling van de overheid die een langdurige relatie tussen pachter en verpachter nastreeft en een duurzaam bodembeheer bepleit.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Of registreer je om te kunnen reageren.