Home

Nieuws 3 reacties

RvS zorgt voor grote onzekerheid rondom de PAS

Het Programma Aanpak Stikstof lijkt de komende jaren juridisch ‘op slot’ te zitten. De RvS wil met vragen naar het Europese Hof.

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) lijkt de komende twee jaar in een juridisch vacuüm terecht te komen. Voordat de Raad van State (RvS) tot een uitspraak in een negental PAS-zaken komt wil de Raad eerst vragen aangaande de PAS voorleggen aan het Europees Hof van Justitie. Dat betekent dat de PAS-zaken worden aangehouden.

Vertraging tot twee jaar

Deze stap betekent een stevige vertraging van een tot twee jaar. Wat de consequenties zijn voor het verstrekken van omgevingsvergunningen op basis van de PAS is onduidelijk. Tot nu toe zijn provincies terughoudend geweest met de vergunningverlening, in afwachting van de rond deze tijd verwachte uitspraak van de RvS.

Conceptvragen voorgelegd

Een woordvoerder van de RvS bevestigt dat er conceptvragen zijn voorgelegd aan partijen die betrokken zijn bij de negen PAS-zaken die eind november in een ‘pilot-zitting’ zijn behandeld. Het zijn de vragen die de RvS zou willen voorleggen aan het Europese Hof. De betrokken partijen krijgen de kans om binnen twee weken op die vragen te reageren. Overigens gaven alle partijen ter zitting aan niet te zitten wachten op een gang naar het Europese Hof, omdat dat langdurige onzekerheid zal opleveren. Nu de RvS conceptvragen voorlegt lijkt de kans bijzonder klein dat uiteindelijk toch wordt afgezien van een gang naar het Hof.

Moet beweiden en bemesten als een project worden gezien waar iedere keer een nieuwe vergunning voor nodig is?

Welke vragen is onduidelijk

Op dit moment zijn de vragen die de RvS wil voorleggen aan het Europese Hof nog niet bekend. Volgens de RvS-woordvoerder zal in ieder geval een antwoord moeten komen op de vraag of het beweiden en bemesten als een project gezien moet worden, waar iedere keer een nieuwe vergunning voor nodig is, of dat een integrale vergunning die doorloopt volstaat.

Orleans Arrest

Helemaal verrassend is het niet dat de RvS kiest voor de Europese route. Tijdens vorige zittingen werd er al nadrukkelijk op gezinspeeld. Staatsraad Uylenburg haalde een recente Belgische uitspraak (Orleans Arrest) aan die er op zou kunnen wijzen dat de Nederlandse PAS-regels in strijd zijn met de Europese Habitatrichtlijn. In dat Belgische arrest wordt aangegeven dat natuurmaatregelen voltooid zouden moeten zijn, voordat er weer ontwikkelingsruimte ontstaat voor, in dit geval, de Antwerpse haven. Doorgetrokken naar de PAS zou dat betekenen dat er geen ontwikkelingsruimte kan zijn, voordat de reductie van de stikstofdepositie is gerealiseerd. Overigens is er op 8 maart een ingelaste zitting over de PAS. De RvS wil zich nader laten informeren in een viertal zaken uit Limburg en Gelderland over het beweiden en bemesten.

Laatste reacties

  • koestal

    Dit soort zaken vragen vergen heel veel tijd ,kan wel jaren duren voordat er een antwoord is .

  • John*

    pff wat een gedoe.. bij grond hoor bemesten. Ik denk dat dit toch prima in een keer ineens generiek geregeld kan worden. Hier merk je pas dat er vee is al er mest uitgereden wordt.. dat zal altijd gebeuren tot de gebruiksnormen bereikt zijn. het hele beleid zal toegespitst moeten worden op mestproductie en mestaanwending. uitstoot bij mestproductie is prima te beheersen. die van mestaanwending niet.

  • Mbmb

    Zien jullie het voor je: elke keer als je gaat beweiden of bemesten een vergunning aanvragen... want dat is de stelling van onze milieu-fanaten, die al eerder deze inzet in een NB procedure hebben laten zien. Het moet niet gekker worden, maar in een door groen-links geregeerd land kan het er ook nog van komen ook. Op naar de afbraak van de veehouderij, en graag het land voor weinig inleveren voor de natuur...

Of registreer je om te kunnen reageren.