Home

Nieuws 7 reacties

Prijs hectare grasland stijgt met € 7.000

De gemiddelde prijs voor landbouwgrond is in februari iets gestegen. Vooral grasland werd duurder.

Na een kleine dip in januari is de gemiddelde waarde van landbouwgrond in februari iets gestegen. Dit blijkt uit maandcijfers van het Kadaster.

Vooral voor grasland werd in februari fors meer betaald. Een hectare grasland bracht in die maand gemiddeld bijna € 57.000 op. Dat is ruim € 7.000 per hectare meer dan in januari.

Bouwland € 2.500 duurder

Gemiddeld werd in februari voor een hectare bouwland bijna € 62.500 betaald. Een maand daarvoor lag het gemiddelde op iets meer dan € 60.000 per hectare. Landelijk steeg de gemiddelde grondprijs van ruim € 54.000 in januari tot bijna € 60.000 per hectare in februari.

Onzekerheid rondom korting fosfaat

De invoering van het fosfaatrechtenstelsel is een jaar uitgesteld. Veehouders krijgen niet per 1 januari 2017 met deze productiebeperkende maatregel te maken, maar vanaf 1 januari 2018. Wel gaat dit jaar het fosfaatreductieplan in. Tot medio 2017 is er onzekerheid hoeveel gekort gaat worden op de toegekende fosfaatrechten op basis van de peildatum, 2 juli 2015. Intensieve bedrijven krijgen hiermee te maken. Extensieve bedrijven niet.

Grondgebondenheidsmaatregel

Daarnaast speelt in de melkveehouderij ook nog de grondgebondenheidsmaatregel een rol. Het zijn de intensieve bedrijven die moeten investeren in grond en/of fosfaatrechten, als ze de huidige omvang van het bedrijf willen behouden of willen groeien. Extensieve bedrijven moeten rechten kopen als ze er te weinig krijgen. Zolang onduidelijk is in welke mate gekort wordt op fosfaatrechten, zal dit de vraag naar grond afzwakken.

Stoppersregeling

Vooralsnog lijkt het erop dat de invoering van fosfaatrechten er niet voor zorgt dat de grondprijs daalt, vanwege afnemende vraag naar landbouwgrond. Het fosfaatreductieplan heeft op de lange termijn wel impact op de grondmarkt. Het ministerie van Economische Zaken heeft alle 497 aanvragen voor de stoppersregeling in de melkveehouderij gehonoreerd. De verwachting is dat het aanbod van grond daardoor zal toenemen, maar in welke mate en wanneer die grond op de markt komt is onduidelijk. Stoppers kunnen er ook voor kiezen om percelen eerst te gaan verhuren. Niet onverstandig gezien de lage rente en de hoge pachtprijzen voor kortdurende pachtovereenkomsten. Deskundigen lieten eind vorig jaar al weten een verdere daling van de grondprijs te verwachten.

Gecombineerde opgave

Traditioneel neemt de handel in landbouwgrond toe richting de deadline van 15 mei voor de Gecombineerde opgave. Landbouwgrond die voor 15 mei in gebruik is kan voor 2017 gebruikt worden voor de verzilvering van betalingsrechten, mestafzet en voor de teelt van gewassen. Of die vraag naar grond daadwerkelijk toeneemt is maar zeer de vraag, gezien de onzekerheid rondom de fosfaatkorting.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Laatste reacties

 • landboer

  Snap eigenlijk niet waarom die grondprijs nog steeds stijgt.

 • mtseshuis

  dat snappen er meer niet, maar ons past wel een blok van 5 tot 10 hectare...
  Reken er maar niet op dat het voorlopig verandert, alle wijsneuzen hier ten spijt...

 • Peerke1

  Puur natuur ipv landbouwgrond en lang leve nieuw bos en hei.

 • Attie

  Tja had wel meer druk op grondprijs verwacht, vooral nu met het nieuwe "opvretertje" fosfaatrechten.

 • jfvanbruchem1

  en de boer ,hij ploegde voort.

 • .gast

  Geld kan de centrale bank digitaal 'bijdrukken' , landbouwgrond komt er steeds minder. Logisch dat de prijs omhoog gaat.
  Vandaar ook dat de EU graag naar het Oosten uit wil breiden.

 • Attie

  gast, bijdrukken?? hier nog gewoon zeven dagen vroeg op, en baje druk!

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.