Home

Nieuws 5 reactieslaatste update:13 mrt 2017

Politiek ontwijkt ingewikkeld pachtdossier

Maar weinig politieke partijen hebben een panklaar antwoord hoe het pachtlandschap eruit moet komen te zien.

Waar moet het naartoe met het pachtdossier? De landbouwwoordvoerders van verschillende politieke hebben hier geen duidelijk antwoord op. Dit bleek tijdens de jaarvergadering van de Bond van Landpachters (BLHB), donderdag 9 maart, in Nijkerk. Verschillende (kandidaat) Kamerleden die te gast waren leggen de bal bij de sector zelf. ‘Kom zelf met een breed gedragen plan en dan gaan we er serieus naar kijken’, klonk het bijna eensgezind.

Alleen de SGP, SP en CDA hebben redelijk concrete voorstellen over hoe het pachtbeleid geregeld moet worden in de toekomst. Elbert Dijkgraaf van de SGP: “Toetsen van de pachtprijs bij liberale pacht moet mogelijk zijn. Dit laatste zit te weinig in Spelderholt (niet breed gedragen deelakkoord van pachters en verpachters, red.), waardoor het een nieuwe vluchtroute kan worden voor verpachters, zoals dat nu bij flexibele pacht gebeurt.”

Pachtprijs koppelen aan grondkwaliteit

De SGP wil dat de huidige pachtvorm reguliere pacht minder beschermende regels krijgt voor de pachter en dat bij geliberaliseerde pacht de pachter juist meer bescherming krijgt. “Belangrijkste is dat de pachtprijzen verband houden met het opbrengend vermogen van de grond”, aldus Dijkgraaf.

Tjeerd de Groot, kandidaat-Kamerlid namens D66 vertelde eerlijk dat hij weinig afweet van het pachtdossier. “Ik leg het bij de sector neer. Kom met voorstellen, dan ga ik mij er in verdiepen”, vertelde De Groot.

‘Kom zelf met een breed gedragen plan en dan gaan we er serieus naar kijken’

Ook Anna Lena Hedin-Penninx, kandidaat-Kamerlid namens de PvdA laat het graag over aan de sector. Pachters en verpachters moeten proberen tot een breed gedragen voorstel te komen, vindt ze. Hedin-Penninx: “Ik weet niet alles van de hoed en de rand. Duurzaamheid en continuïteit, dat is belangrijk binnen het pachtstelsel.”

Koppeling tussen grondprijs en pachtprijs

Helma Lodders, tweede Kamerlid namens de VVD, benadrukt dat er een koppeling moet blijven tussen de grondprijs en pachtprijs. Ook moet in haar ogen landbouwgrond duurzaam gebruikt worden. “De bodemvruchtbaarheid moet op peil komen en blijven”, zegt ze.

Lodders vindt het pachtdossier ‘lastig’, maar: “We moeten zoeken naar een balans tussen de opbrengst van de pachter en verpachter.” Ze roept de sector op om met een breed gedragen voorstel te komen.

Waar moet het naartoe met het pachtdossier? De landbouwwoordvoerders van verschillende politieke hebben hier geen duidelijk antwoord op. Dit bleek tijdens de jaarvergadering van de Bond van Landpachters (BLHB). - Foto's: Martijn ter Horst
Waar moet het naartoe met het pachtdossier? De landbouwwoordvoerders van verschillende politieke hebben hier geen duidelijk antwoord op. Dit bleek tijdens de jaarvergadering van de Bond van Landpachters (BLHB). - Foto's: Martijn ter Horst

Liberalisering geeft buitensporige verhoging

De SP was bij monde van Inez Staarink het helderst als het gaat over een visie over het pachtbeleid. De SP is altijd al tegen liberalisering van het pachtsysteem geweest. “Liberalisering leidt tot buitensporige verhoging van de pachtprijzen”, aldus Staarink. “We zijn voor bescherming van de pachter, prijstoetsing van de pachtprijs en tegen een sterfhuisconstructie voor reguliere pacht”, vervolgt ze.

Pachtprijs niet volledig aan markt overlaten

GroenLinks kon vanwege autopech niet op de jaarvergadering van de pachters komen. CDA-er Jaco Geurts was verhinderd. Wel laat Geurts weten via een interview met de BLHB dat de vaststelling van de pachtprijs niet volledig aan de markt overgelaten moet worden. “Voor pachters met reguliere pacht is het op dit moment volgens mij onwenselijk dat pachtprijsbescherming en prijstoetsing weg zouden vallen. Ik sta open voor nieuwe ideeën om te komen tot redelijke pachtprijzen. Daar horen ook de mogelijkheden voor pachtprijsbeheersing bij flexibele pacht bij”, aldus Geurts.

Bemiddelaar om uit impasse te komen

Om de impasse in pachtersland te doorbreken heeft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken Sicko Heldoorn (PvdA) als bemiddelaar aangewezen. De oud-gedeputeerde van landbouw in Friesland heeft inmiddels, op een paar na, alle betrokken partijen in dit dossier gesproken. Heldoorn: “Ik ben op dit moment aan het verkennen hoeveel draagvlak er is om tot bemiddeling te komen. Centrale vraag is: is hier uit te komen?”

Bemiddelaar Sicko Heldoorn.
Bemiddelaar Sicko Heldoorn.

Naar aanleiding van de eerste gesprekken is Heldoorn duidelijk geworden dat het een ‘moeilijke materie’ is. “Grondpolitiek is één van de gevoeligste onderwerpen. Wat ik nu al wel helder heb is dat er ruimte blijft voor langdurige reguliere pacht. Discussie is dan onder welke voorwaarden, zoals pachtprijs, duurzaam grondgebruik en bescherming pachter.”

Heldoorn verwacht voor de zomer de balans op te kunnen maken. Of alle partijen dan een breed gedragen plan op tafel hebben liggen kan hij niet zeggen.

Alle onroerendgoedtransacties in het buitengebied staan in één database op boerderij.nl. Boerderij publiceert ook elke maand nieuwe gemiddelde grondprijzen per regio. Bekijk het hier.

Laatste reacties

 • EBroeders

  Er wordt gesproken over een relatie tussen de opbrengstvermogen van grond en pachtprijs. Wat is het opbrengstvermogen van grond?
  Nog niet zo gemakkelijk wanneer de volgende factoren mee genomen worden.
  * gewas;
  * mestplaatsingsruimte;
  * verzilveren betaalrechten;
  * grondgebondenheid.
  Pas maar op: straks wordt pachtgrond nog duurder!

 • info36

  Wat Lodders zegt slaat nergens op, grondprijzen hebben weinig met landbouw te maken maar met de druk erop buiten de landbouw. Een normale boer kan haast geen grond kopen en moet om aan schaalvergroting te doen allerlei truc's uit de kast halen zoals allerlei dure pachtvormen enz. Met de huidige hoge pachtnormen kunnen de meeste pachters nauwelijks iets verdienen op hun pachtgrond.

 • pieter

  Politiek zit zijn eigenvlees te keuren immers als eigenaar van IJsselmeer polders wil toch rendement zien dan maar over de rug van boeren.

 • Bietjeboer

  Mevrouw Lodders begrijpt toch wel dat het rendement van de eigenaar op dit moment vooral uit de waarde stijging komt van de grond? Een koppeling van grondprijs aan de pacht is hetzelfde als met een Rolls Royce een taxi bedrijf te exploiteren.

 • koestal

  Duurzaam moet betekenen ,niet al te duur zoals de pachtprijs nu is,dus lager

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.