Home

Nieuws 1 reactie

Platform vraagt om nieuw elan voor platteland

De nieuwe regering moet de verbinding tussen stad en platteland versterken en de landbouw en voedselketen beter waarderen.

Dat stelt het platform Renaissance van het Platteland, waar onder anderen Hans Huijbers (ZLTO) en Roel Robbertsen (Federatie Particulier Grondbezit) deel van uitmaken.

In een twee pagina’s tellend pamflet gericht aan informateur Edith Schippers en de leiders van de vier partijen die bij de informatie betrokken zijn, stelt het platform dat de landbouw en de voedselketen moeten worden geherwaardeerd, onder andere via een ministerie van voedsel.

Veranderingen op platteland

Stad en platteland hebben elkaar nodig om het land leefbaar te houden, maar ook om de belangen in agro, voeding en technologie te handhaven. Het platform zegt dat een passend antwoord nodig is op de veranderingen die gaande zijn op het platteland. Leegkomende gebouwen moeten worden gesloopt, of er moet ruimte zijn voor nieuwe economische initiatieven. Het platform wil dat criminaliteit op het platteland beter wordt aangepakt.

Eén reactie

  • JKr

    Misschien moeten die mensen die van de stad naar het platteland komen wonen ook eens een beetje veranderen, maar dat zit niet in hun aard, want zij hebben gelijk. In de stad stinkt het 24/7, gaan ze naar het platteland komen ze erachter dat daar soms ook wel eens een andere geur hangt als de verwachting was ook al is dit maar enkele dagen per jaar. EN DAT KAN NIET. Dus hup ertegenin. Laten we stellen 1 vierkantenmeter natuur erbij dan 1 vierkantenmeter leegkomende bebouwing slopen. Kijken of de postcodeloterij vriend blijft van de milieuclubs als die mee helpt, zorgt heel Nederland voor de oplossing. Waarom de lasten alleen neerleggen bij een sector waar nog een verdienmodel voor uitgevonden moet worden, kunt U het rijmen, ikke niet.

Of registreer je om te kunnen reageren.