Home

Nieuws 1 reactie

Pachters: Van Dam moet ingrijpen in pachtprijzen

Pachters, verenigd in de Bond van Landpachters en Eigen-Grondgebruikers (BLHB), willen dat staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) ingrijpt in de ontwikkeling van de pachtprijzen.

In een brief aan de staatssecretaris dringt voorzitter Piet van der Eijk daarop aan. Van der Eijk schrijft onder meer dat de recente ontwikkelingen in de melkveehouderij en de daarmee samenhangende hogere druk op de grond, vragen om overheidsingrijpen. De staatssecretaris moet zijn verantwoordelijkheid nemen, aldus Van der Eijk. “Ontwijkend of afwachtend gedrag past hier niet.”

Teleurgesteld

De pachters vinden dat de urgentie in de afgelopen maanden alleen maar is toegenomen. In september vorig jaar vroegen de pachters ook al om in te grijpen in de prijsvorming van kortdurende geliberaliseerde pacht. “De problematiek is niet kleiner geworden en heeft niet aan urgentie ingeboet”, aldus Van der Eijk, die zich teleurgesteld toont in het ontbreken van enige reactie van de staatssecretaris.

Impasse

Het overleg tussen pachters en verpachters verkeert al geruime tijd in een impasse. Staatssecretaris Van Dam heeft vorig jaar de oud-gedeputeerde Sicco Heldoorn als bemiddelaar aangewezen. Volgens de pachters is Heldoorn aangesteld “zonder opdracht en zonder analyse van de problematiek”. Heldoorn is belast met een “op voorhand welhaast onuitvoerbare taak”, vindt Van der Eijk.

Alle onroerendgoedtransacties in het buitengebied staan in één database op boerderij.nl. Boerderij publiceert ook elke maand nieuwe gemiddelde grondprijzen per regio. Bekijk het hier.

Eén reactie

  • koestal

    Heldoorn heeft een lastige opdracht,hij kan niemand tevreden krijgen, dat is de uitkomst

Of registreer je om te kunnen reageren.