Home

Nieuws 16 reacties

PBL: mestbeleid is onvoldoende effectief

Het huidige mestbeleid werkt, maar het is onvoldoende effectief om de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Nitraatrichtlijn te halen.

Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in zijn evaluatie van de meststoffenwet.

Gemiddeld genomen worden doelen gehaald, maar regionaal zijn nog forse overschrijdingen van de normen voor stikstof en fosfaat in het grond- en oppervlaktewater. Vooral in het zuidelijk zandgebied zijn de overschrijdingen van de normen nog groot. De daling die nu nog is te zien, is het na-ijleffect van de invoering van Minas. Toen zijn de normen voor mestgebruik fors aangescherpt. Met de invoering van het gebruiksnormenstelsel zijn er beperkte aanscherpingen geweest, waardoor de daling van de concentraties stikstof en fosfaat nu stagneert. Dit komt mede doordat door mestscheiding de stikstof-fosfaatverhouding in dierlijke mest variabel wordt, waardoor de gebruiksnormen beter benut kunnen worden, legt PBL uit.

Mestfraude mede oorzaak overschrijding nitraatdoel

Volgens PBL is een deel van de overschrijding van het nitraatdoel in het zuidelijk zandgebied toe te schrijven aan mestfraude. PBL baseert zich hierbij op een forse overschrijding van de wettelijke gebruiksnormen per regio, een overschrijding van gebruiksnormen op 10% van de risicobedrijven en zeer hoge fosfaatgehaltes in monsters van getransporteerde mest.

Regionaal beleid nodig

Om de milieudoelen toch te halen, is volgens PBL regionaal beleid nodig. “Het huidige beleid werkt, dus je moet het kind niet met het badwater weggooien”, constateert hoofdonderzoeker Hans van Grinsven van PBL.

Via gebiedsarrangementen kunnen landbouw, waterschappen en andere betrokkenen afspraken maken om beleid te maken dat beter bij een gebied past. PBL hoopt dat hiermee het draagvlak voor het beleid ook beter zal worden. Directeur Hans Mommaas van PBL waarschuwt dat op basis van de huidige resultaten dit voor sommige regio’s tot gevolg zal hebben dat de huidige manier van landbouw aangepast zal moeten worden, bijvoorbeeld door geen mais meer te telen omdat dit veel uitspoelingsgevoeliger is dan grasland. De grondwaterresultaten onder akkerbouw zijn slechter dan onder grasland.
Hoe het nieuwe mestbeleid er uit gaat zien, is aan de politiek.

Laatste reacties

 • 8911077012

  hallo er komt al 10% minder van de grond door onvoldoende bemesting
  wat willen jullie

 • Zuperboer

  Daar waar we de normen halen kan het beleid bedrijfsspecifiek worden verruimd!

 • wilhelmus01

  Er bestaan ook nog andere oorzaken voor die 'overschrijdingen'.

 • John*

  het aandeel stikstof kunstmest is direct gerelateerd aan de nitraat gehaltes. daar waar meer stikstof uit dierlijke mest gegeven wordt (derogatie bedrijven en biologische bedrijven zijn geen problemen met de nitraatgehaltes.

 • alco1

  Bemestingsnormen zijn overal gelijk.
  Oorzaak van de verschillen dienen dus elders gezocht worden!!!!!

 • Grensboerke

  Als ze iets anders zouden schrijven, zouden ze morgen op zoek kunnen naar een nieuwe baan!

 • D.Dairy

  de kaartjes generaliseren veel te veel, mestbeleid moet maatwerk worden

 • cornelissen

  er zijn percelen die wel erg vaak en met zeer lage snelheid bemest worden, maar
  rijden waarschijnlijk met water. Controleurs zien dit niet??

 • Sjarlie

  vorig voorjaar is zowat alles verregend en uitgespoeld,vind ik niks gek.

 • jordi 1455

  Zelfs in de OVP moet de belasting met 25-50 worden gereduceerd.

 • Flepke

  Waterschap komt ieder jaar de stikstof halen met hun hoogwater beleid. En onsns de schuld geven van een te hoog stikstof in het water

 • DJ-D

  Er zijn geen kaarten beschikbaar van 2016 ipv 2011?

 • fietskip

  Het word tijd om te stoppen met praten met de politiek.
  Dit zorgt er voor dat de politiek geen draagvlak meer heeft en dus geen regels meer kan maken.
  Ze hebben gewoon geen personeel genoeg om dan alles te controleren.
  Als ze weer serieus en realistisch worden kunnen ze weer bij ons aan tafel aanschuiven.
  Dit wil natuurlijk niet zeggen dat we achterover kunnen gaan zitten, maar wel realistisch vooruitgang willen boeken.
  Nogmaals de politiek heeft draagvlak nodig, het is aan ons om die te geven waar wij ook achter staan!

 • Gerard Jans

  Wel gek dat in het westen waar geen intensive houderijen zijn de kaart paars kleurd, miscchien toch de landbouw niet helemaal schuldig maar spelen er ook natuurlijke processen een rol

 • oorspronkelijk

  vanmorgen
  bever valt hond aan
  ik ben geen betweter maar wil dingen die in mijn beleving uit zijn verband gerukt zijn van commentaar voorzien
  hond kippen aangevallen wolven zwijnen oftewel hoever weg nog de big five
  intensieve natuur past niet bij intensieve verstedelijking.???
  waar past dan nog intensiverende landbouw.
  innovaties hebben raffinage tot doel gemaakt
  terwijl de natuur alleen de natuurlijke samenstelling moeiteloos verwerkt
  mest/ver/bewerking bevolkingsdichtheid laten we niet de kop in het zand steken
  naar elkaar wijzen
  maar zoeken naar een universele oplossing

 • schuurkerck

  Bijzonder plaatje, in Zuid Limburg wordt op derogatiebedrijven zowel in uitspoelingswater als slootwater geen fosfor gedetecteerd (bron: Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld in derogatie 2014, RIVM rapport 2016).

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.