Home

Nieuws 3 reacties

Oude stal hoeft niet te worden aangepast voor 2020

Verouderde stallen in Brabant hoeven niet voor 2020 te voldoen aan de Verordening Stikstof.

Tijdens de Brabantse Provinciale Staten (PS-)vergadering van 10 maart is de motie van ChristenUnie-SGP, CDA en Lokaal Brabant door de drie partijen aangehouden. Ze wilden dat het college de voorgenomen maatregel voor het naar voren halen van de uiterste termijn waarop verouderde stallen moeten voldoen aan de Verordening Stikstof (1 januari 2020) van tafel haalt.

Samen met VVD en 50Plus is het ChristenUnie-SGP, CDA en Lokaal Brabant duidelijk geworden in een vooroverleg voor de PS-vergadering, dat ook Gedeputeerde Staten (GS) het jaar 2020 als uiterste jaar voor aanpassing van stallen te beperkend vinden. Omdat VVD en 50Plus zijn aangehaakt bij de drie motie-indieners is er nu een meerderheid in Provinciale Staten tegen het terugbrengen van de milieueisen van 2028 naar 2020.

‘2020 definitief van tafel’

Volgens een van de initiatiefnemers Hermen Vreugdenhil van ChristenUnie-SGP is hiermee het jaar 2020 definitief van tafel. Vreugdenhil in zijn verklaring voor de Staten: “Bij een meerderheid van de Staten hebben we vanochtend heel duidelijk gehoord dat ook zij (GS, red.) vinden dat de deadline van 2020 te rigide is en dat het van het grootste belang is dat we blijven aansluiten bij het investeringspad van de bedrijven.”

Er is meer ruimte nodig voor flexibiliteit in uitvoering en maatwerk, aldus het statenlid. “Boeren moet meer ruimte krijgen in hun investeringsplannen om dergelijke ingrijpende aanpassingen van hun stallen mee te nemen.”

Om de druk op GS te houden, blijft de motie wel boven de markt zweven. “We houden de motie daarom op dit moment aan, en zullen de verordening en aankomend beleid nadrukkelijk toetsen aan onze uitgangspunten.”

Volgens Vreugdenhil heeft GS toegezegd uiterlijk in april met een uitgewerkt voorstel te komen over wat ze van plan zijn om stallen aan de milieueisen te laten voldoen, zoals opgenomen in de Verordening Stikstof.

Laatste reacties

  • farmerbn

    Geldt die Verordening Stikstof ook voor het riool? Ik denk dat je meer bereikt met het op norm brengen van oude riolen dan met die paar stallen.

  • vandenbrandcv1

    Top deze inzet van de vakbonden.

  • JTreur

    gelukkig is dit dwaze voorstel onderuit gehaald en nu op naar het volgende want we leven in een onbestuurbaar nederland

Of registreer je om te kunnen reageren.