Home

Nieuws

Noordelijk Nederland start project bodemgezondheid

De noordelijk provincies starten een project ‘Bodemgezondheid in de landbouw’. Met dit onderzoek wordt kennis opgebouwd waardoor landbouwers in de toekomst ziekten en plagen makkelijker vooraf kunnen voorkomen, in plaats van achteraf te moeten bestrijden met chemische middelen.

Dat melden de provincies Groningen, Friesland en Drenthe in een gezamenlijk verklaring.

Een gezonde bodem is noodzakelijk om duurzaam en veilig voedsel te produceren. De kennis over wat een gezonde bodem is en hoe we de bodem gezonder kunnen maken en houden, staat op dit moment nog in de kinderschoenen, aldus de provincies.

Betere grondwaterkwaliteit en kostenbesparing

Een gezonde bodem is een duurzame bodem. Zo kan een gezonde bodem zich beter aanpassen aan effecten van klimaatverandering, zoals hevige regenbuien. Ook stoot een gezonde bodem minder broeikasgassen uit en draagt hij bij aan een betere kwaliteit van ons grondwater.

Voor landbouwers betekent een gezonde bodem kostenbesparing, omdat zij minder bestrijdingsmiddelen nodig hebben en hun opbrengst op de langere termijn op peil blijft of zelfs kan worden verhoogd. De Groningse gedeputeerde Nienke Homan verwacht dat er met dit project nog ‘veel winst te halen valt bij het verbeteren van de kwaliteit van de bodem, en dat een preventieve aanpak bij het beheer van de bodem op de lange termijn de meest effectieve is’.

Percelen analyseren

In het project wordt samen met landbouwers en deskundigen bekeken hoe kennis over bodemgezondheid kan worden benut en vergroot en waar zij in hun praktijk behoefte aan hebben. Om inzicht te krijgen in het bodemleven worden de percelen van de landbouwers die aan het project deelnemen, geanalyseerd. Het project wordt uitgevoerd door Bioclear earth.

Of registreer je om te kunnen reageren.