Home

Nieuws

Noord-Holland wil vertrekkers subsidiëren

De provincie Noord-Holland trekt in 2017 subsidie uit voor boeren die hun bedrijf uit een natuurgebied verplaatsen.

Zo wil Noord-Holland ruimte scheppen voor ‘Natuurnetwerk Nederland’, een netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden. Bedrijfsverplaatsing past in het Noord-Hollandse plan om jaarlijks 250 hectare ‘nieuwe natuur’ te creëren.

In totaal is dit jaar € 500.000 aan subsidies beschikbaar. De hoogte van de subsidie hangt af van de hoeveelheid natuurgrond die vrijkomt en de kosten van de verplaatsing. Subsidie is ook beschikbaar voor de proceskosten van kavelruil van natuurgrond met agrarische grond, en voor voorbereidingskosten. De exacte voorwaarden kunnen worden opgevraagd bij het zogeheten subsidieloket.

Voltooiing in 2027

Het Rijk en de provincies hebben afgesproken dat het Natuurnetwerk Nederland in 2027 voltooid moet zijn. Van de 56.270 hectare die in Noord-Holland bedoeld is voor natuur, moet 1.700 hectare nog worden aangelegd. Circa 4.400 hectare is geschikt, maar nog niet beschikbaar, bijvoorbeeld omdat het in beslag genomen wordt door akkerbouw- of veebedrijven.

Agrariërs uit Noord-Holland kunnen vanaf 13 maart 2017 een beroep doen op de regeling. Zij hebben tot 31 juli 2019 de tijd om een plan en een subsidieaanvraag in te dienen. In 2019 wordt de regeling geëvalueerd. Gedeputeerde Staten stelt jaarlijks een subsidieplafond in.

Of registreer je om te kunnen reageren.