Home

Nieuws 3 reacties

NAV: alle bronnen watervervuiling in kaart brengen

De afzonderlijke bronnen van de milieubelasting in grond- en oppervlaktewater moeten veel beter in kaart worden gebracht. Pas dan kan de landbouw haar aandeel in de N- en P-belasting terugdringen.

“De landbouw kan niet oplossen wat men niet veroorzaakt”, vindt bestuurder Geert Dubben van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV).

De NAV heeft een rapport opgesteld over het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn, dat gaat gelden van 2018 tot en met 2021. Volgens de NAV is het aandeel van andere bronnen dan de landbouw in de stikstof- en fosfaatbelasting van het grond- en oppervlaktewater onduidelijk. De NAV verwijst naar riooloverstorten, rioolwaterzuiveringsinstallaties en kwelwater. Dubben: “Daar heeft de landbouw geen invloed op. De landbouw moet alleen zijn aandeel in de emissie beperken. Onderzoek wijst uit dat de bijdrage aan N en P in het water voor meer dan 30% uit andere bronnen komt dan uit de landbouw.”

Echte bijdrage door landbouw bepalen

Ook is volgens de NAV onduidelijk hoeveel fosfaat wordt nageleverd uit de bodem van watergangen en uit fosfaatrijke bodems. Dit na-ijleffect is decennia geleden ontstaan. Hiervoor moet worden gecorrigeerd om de echte bijdrage door de landbouw te kunnen bepalen, vindt de NAV.

De NAV constateert dat het fosfaatgehalte in de bodem daalt. Daarom moet de bovengrens van de klasse ‘laag’ van Pw<35 omhoog naar pw>< 45. Daarnaast vindt de NAV dat voor bodemverbeteraars met veel organische stof, een fosfaatvrije voet moet gelden, zodat niet alle fosfaat meetelt als aanvoer. Ook pleit de NAV voor voortzetting van de equivalente maatregelen in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Dan mogen boeren meer mineralen aanvoeren, als ze aantoonbaar hogere gewasopbrengsten halen.

Aansturing vanuit één ministerie

Verder constateert de NAV dat veel beheerders en aanstuurders zich bezighouden met de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. De NAV pleit voor aansturing vanuit één ministerie. Ook vindt de NAV dat akkerbouwers vaste mest niet hoeven onder te werken, net als bij grasland. Dubben: “Dan kunnen akkerbouwers niet-kerende grondbewerking toepassen, als ze vaste mest hebben uitgereden.”

Laatste reacties

 • wilhelmus01

  En in den haag hebben ze het nergens over, die slapen allemaal nog.

 • parnas

  Duidelijk stuk. Alleen de andere veroorzakers zullen geen moeite nemen om te melden dat zij ook de veroorzakers zijn laat staan dat ze maatregelingen gaan nemen.
  Dan hebben we het nog niet eens over de dieren die ook meedoen in de grote natuurgebieden.

 • Klaasvaak

  Succes. Realistisch plan

Of registreer je om te kunnen reageren.