Home

Nieuws 1 reactie

Minder ruimte voor stikstofemissie bij natuurgebied

Voor ongeveer 60 natuurgebieden is de ruimte voor ontwikkeling zodanig beperkt, dat er geen ruimte meer is voor meldingen waarbij het effect groter is dan 0,05 mol stikstof per hectare per jaar.

Staatssecretaris Martijn van Dam legt in een brief aan de Tweede Kamer uit dat met ingang van 17 maart de mogelijkheid voor het doen van meldingen voor meer dan veertig gebieden is beperkt.

Sinds de invoering van het programma aanpak stikstof (PAS) in juli 2015 zijn ontwikkelingen van veehouderijbedrijven in de nabijheid van voor stikstof gevoelige Natura 2000-gebieden mogelijk. Volgens het PAS kunnen bedrijven volstaan met een melding, als er voldoende stikstofruimte is. Nu blijkt dat de stikstofruimte bij de herziening van het PAS is beperkt. Dat komt doordat de lijst met prioritaire projecten (onder andere voor infrastructurele werken van nationaal belang) is aangepast aan de verwachting van het Planbureau voor de Leefomgeving dat industrie en landbouw minder groeibehoefte hebben.

Na 1 juli 2018 komt er nieuwe stikstofruimte beschikbaar in het PAS-programma.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Eén reactie

  • DJ-D

    Fosfaatrechten kunnen dus gewoon overboord. Want weer begrenzing extra.

Of registreer je om te kunnen reageren.