Home

Nieuws 8 reacties

Meeste partijen willen landbouwsubsidies behouden, ook D66 en VVD

Er moet meer flexibiliteit komen in de uitvoering van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), dan kan het effectiever worden ingezet om onder andere het landschap te beschermen. Dat zegt D66-kandidaat Tjeerd de Groot tijdens het Nationaal Verkiezingsdebat over het Landelijk Gebied in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart.

PvdD-Kamerlid Esther Ouwehand en VVD-Kamerlid Helma Lodders reageerden verbaasd op de uitingen van De Groot. “D66 is altijd tegen landbouwsubsidies. Nu zegt u opeens dat ze moeten blijven”, zegt Ouwehand. De Groot verdedigde zijn stelling dat D66 altijd voor innovatie is en dat hij de GLB-subsidies slimmer wil inzetten dan de inkomenssteun waarvoor de subsidies nu worden gebruikt. Hij wil het geld gebruiken om boeren te ondersteunen bij innovaties, in plaats van dat het geld weglekt naar de grondprijs.

Koploperspositie behouden

VVD‘er Lodders zegt dat niemand graag afhankelijk is van subsidies voor zijn inkomen. Ze vindt dat een boer zonder subsidies kan, als hij geen regels heeft. Maar zolang er beperkende regels zijn, is hiervoor een vergoeding nodig, vindt de politica. “We moeten niet vergeten dat we een sterke primaire sector nodig hebben om de koploperspositie van de Nederlandse landbouw te behouden. Als we onze kennis willen exporteren om daarmee bij te dragen aan de wereldvoedselvoorziening, hebben we een sterke primaire sector nodig.”

Lodders kreeg op haar beurt weer kritiek van PvdA-kandidaat William Moorlag (plaats 10). “Ik had gehoopt dat de VVD nu wel eens af zou willen van de simpele subsidie voor voedselproductie, maar de subsidie meer zou willen inzetten voor het betalen van maatschappelijke diensten op het gebied van natuur of water”, aldus de Groninger. Hij vindt dat de EU-subsidies voor voedselproducenten vroeger wel legitiem waren, maar dat de subsidies nu voor andere doelen ingezet moeten worden. Opvallend is dat de PvdA‘er de visie van de VVD deelt dat een vorm van intensivering van de landbouw nodig is. “We moeten meer gaan produceren, met gebruik van minder grondstoffen”, vindt hij. Moorlag wil de subsidies inzetten om dat te bewerkstelligen.

‘Crisisvangnet moet blijven’

Carla Dik-Faber (ChristenUnie) voorziet dat er altijd een vorm van overheidsingrijpen nodig zal blijven. “Je kan de sector niet in zijn geheel overlaten aan de wereldmarkt.” SP‘er Eric Smaling vindt ook dat er een crisisvangnet moet blijven. “De landbouw is een bijzondere sector met de grote investeringen in productiemiddelen”, beargumenteert hij.

Ook GroenLinks is voor behoud van landbouwsubsidies. “De boer verdient een vergoeding van kostprijs-plus voor de diensten op het gebied van natuur en landschap”, vindt Rik Grashoff. PvdD wil de subsidies inzetten voor groene diensten en de omslag naar een meer duurzame landbouw.

Laatste reacties

 • alco1

  Heeft nou niemand van dat pluche door dat subsidies terechtkomen bij een goedkoper product voor de consument.
  Markt wordt gemaakt door vraag en aanbod.
  Aanbod zakt als kostprijs niet gecompenseerd wordt.
  Bij subsidie kan er dus tot een lagere verkoopprijs door geproduceerd worden.
  Maw. Subsidie wordt verrekend in de kostprijs.
  Als boer heb je er dus niets aan, maar je bent er wel van afhankelijk.
  De nieuwe manier om boeren aan het lijntje te houden is "Derogatie".

 • agratax(1)

  @alco1. Dat de markt de prijs bepaalt, is duidelijk, maar hier moeten we bij opmerken, dat de aanbieder met de laagste kostprijs de eindprijs bepaalt. Met andere woorden, de producent die bv. zijn grond en zijn personeel uitbuit of onder zeer goede klimatologische omstandigheden produceert en de markt wil hebben kan producenten met minder gunstige omstandigheden uit de markt werken, zonder verlies te lijden. Dit gebeurt op het moment dat we onze grenzen opgooien en groot investeerders alle ruimte geven om aan 'Landje Pik" en "Onderbetalen van werknemers" te doen elders op de wereld. Landbouw staat niet alleen in dezen, de textiel en scheepsbouw is ons decennia geleden voor gegaan.

 • John*

  2,36 miljard landbouwsubsidies in 2016 = 150 euro subsidie per inwoner voor kwalitatief goed en voldoende voedsel!. Aan medische zorg 48,3 miljard! 3000 euro per inwoner. Als de chirurg de werkelijke kosten in rekening moet brengen aan de patient zal hij ook niet veel meer opereren en dat geld ook voor de boer, Als de boer de werkelijke kostprijs vraagt zal de handelslustige hollander gaan shoppen in het buitenland..

 • DJ-D

  Net of zij daar invloed op hebben... Duitsland en Frankrijk zijn de baas over dit dossier....

  Populistisch geneuzel

  Goede reacties weer overigens. Leerzaam

 • farmerbn

  Boerensubsidies, medische subsidies, huursubsidies, subsidie als hypotheelrenteaftrek enz. De overheid zet iedereen klem met subsidies.

 • farmer135

  De Duitsers en Fransen vinden het prima als de Nederlanders geen subsidie meer wilen, dan maken zij het wel op.

 • farmerbn

  Jammer maar ook de linkse politici uit Frankrijk kijken naar NL. Ook hier willen die naar een andere verdeling van het geld. Steeds meer naar wat burgers belangrijk vinden en die burgers worden momenteel gestuurd naar natuur en milieu. Het enige verschil met NL is dat ze wel dat geld uit Brussel willen blijven krijgen. Zo dom zijn ze nu ook weer niet.

 • alco1

  @agratax. Het item gaat over subsidies!
  @farmerbn. Overheid hoort te besturen, maar om geliefd te blijven luisteren ze naar de consument.
  Het enigste wat wij daar als landbouw aan kunnen doen is de consument goed voor te lichten.
  En daar schort het aan.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.