Home

Nieuws 3 reacties

Meer geld voor Noord-Hollandse weidevogels

Provincie Noord-Holland stelt dit jaar € 300.000 beschikbaar om te investeren in het leefgebied van weidevogels.

Zo werkt de provincie samen met agrarische collectieven aan hogere waterpeilen, kruidenrijk gras en worden bomen en struiken verwijderd. Door deze maatregelen is er meer voedsel voor weidevogels en neemt op die plekken het verlies van eieren en kuikens door vossen en roofvogels af.

Verantwoordelijke gedeputeerde Adnan Tekin: “De weidevogel is erg belangrijk voor onze provincie. We zijn de provincie met de meeste weidevogels en dat willen we graag zo houden. Om de grutto, kievit en tureluur een eerlijke kans te geven zijn concrete maatregelen noodzakelijk. Met deze investering pakken we dat op. Ik juich het toe dat het Rijk zich bij deze focus op de weidevogel aansluit. Door zo samen te werken bieden we de weidevogel weer een veilige omgeving.”

‘We zijn de provincie met de meeste weidevogels en dat willen we graag zo houden’

Noord-Holland heeft één van de grootste weidevogelpopulaties van Nederland. Toch zijn de weidevogelpopulaties afgelopen decennia fors gedaald door onder meer de intensivering van de landbouw en oprukkende bebouwing, aldus de provincie. Met gerichte subsidies wil de provincie het leefgebied van weidevogels beter inrichten.

Laatste reacties

 • JKr

  De ene milieuclub wil bomen weg en de andere milieuclub wil bomen planten, raar volk.

 • DJ-D

  @JKr provincie kan gewoon verdienen aan de kap.

  <>

 • Henk Tennekes

  Het probleem wordt zo niet opgelost. De achteruitgang van weidevogels wordt veroorzaakt door een gebrek aan insecten waardoor succesvolle voortplanting onmogelijk is. Het gebrek aan insecten wordt veroorzaakt door milieuverontreiniging met insecticiden. Noord-Holland is sinds het begin van de eeuw een imidacloprid riool dat insecten uitroeit in broedgebieden van weidevogels. Daardoor hebben watersnip, grutto, kievit en tureluur geen schijn van kans. Vlinders en de tapuit verdwijnen uit de duingebieden, slachtoffers van de bollenteelt in de Kop van Noord-Holland. Ecosystemen worden totaal ontwricht door de gevolgen van industriële landbouw. Het is kommer en kwel met de vogels in de Beemster ( torenvalken, slechtvalken, steeenuilen, en boomvalken leggen het loodje). Dat verhaal draag ik sinds 2010 uit, en de gevolgen kunt u nalezen op <>. Veel te weinig beleidsmakers realiseren zich dat zich een mileuramp voltrekt.

Of registreer je om te kunnen reageren.