Home

Nieuws

Meer experimenteerruimte voor Herenboeren Boxtel

De Herenboeren die actief zijn op landgoed Wilhelminapark in Boxtel krijgen meer experimenteerruimte om het concept waarbij boeren en burgers hun eigen voedsel produceren verder uit te bouwen.

Bij de Herenboeren wordt op 100 hectare grond, waarvan een groot deel natuurgebied, gezamenlijk met burgers voedsel geproduceerd voor tweehonderd gezinnen.

De Green Deal, ondertekend door onder andere staatssecretaris Martijn van Dam, gedeputeerde Annemarie Spierings van Noord-Brabant, de HAS Den Bosch en de gemeente Boxtel moet het initiatief meer ontwikkelruimte geven om tot oplossingen te komen waar de werkwijze nu tegenaan loopt.

Knelpunten

Van Dam is groot voorstander van het initiatief waarbij de boer en de burger weer dichterbij voedselproductie komt te staan. “Maar we ervaren wel dat de regelgeving nu gericht is op de reguliere manier van agrarische productie, waardoor dit soort initiatieven tegen knelpunten aanloopt.” Hij wil via de Green Deal kijken waar er ruimte zit in deze regelgeving, waarbij het ministerie hoopt te leren of aanpassing van de regels nodig is om meer van dit soort initiatieven te stimuleren.

Vrijwilligerswerk

Bij de Heerenboeren in Boxtel is een boer in loondienst van de coöperatie, waarbij burgers als vrijwilligers kunnen helpen. Naast het verbouwen van groentes wordt er op het bedrijf vleesvee gehouden en een groep weidevarkens.

“We lopen regelmatig tegen regels aan. Zo mag je hier niet meer dan drie varkens buiten houden en hebben we wel eens een procedure tegen ons gehad, omdat het vee, dat ook in de winter buiten loopt, erg was verschraald in de winter. Maar dat is de natuur”, zegt voorzitter Boudewijn Tooren van de coöperatie Herenboeren Wilhelminapark.

‘De bron van agrarische vernieuwing’

Geert van der Veer, voorzitter Herenboeren Nederland en een van drijvende krachten achter de Green Deal, benadrukt het belang van dit gezamenlijke traject voor alle boeren en tuinders in Nederland. “Laat het experiment op dit kleine stukje aarde de bron zijn van agrarische vernieuwing van onderop, waarvan iedere boer in Nederland die dat wil de vruchten kan plukken.”

Of registreer je om te kunnen reageren.