Home

Nieuws 7 reacties

LTO en milieuorganisatie eens: dit mestbeleid werkt niet meer

Doorgaan op de huidige weg van het mestbeleid met steeds verder aanscherpen van normen is heilloos. Dat zegt LTO Nederland.

De organisatie reageert hiermee op de evaluatie meststoffenwet van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Uit die evaluatie blijkt dat de verbeteringen onvoldoende zijn om de waterdoelen te halen.

‘Bodem moet centraal in nieuw mestbeleid’

“Vanaf nu is maatwerk nodig; gerichte maatregelen in die gebieden waar grond- en oppervlaktewaternormen nog overschreden worden”, vindt Hans Huijbers, portefeuillehouder duurzaamheid van LTO Nederland en voorzitter van ZLTO. Hij vindt dat de bodem in het nieuwe mestbeleid centraal moet staan. “We werken in de land- en tuinbouw toe naar een circulair productiesysteem, met de bodem als belangrijkste factor in de kringloop. Om die bodem goed te kunnen voeden, moet je hem ook op maat kunnen bemesten. Het vakmanschap van de boer, goed bodembeheer en het opbrengend vermogen van de grond moeten de vertrekpunten zijn van het mestbeleid in de komende jaren.”

‘Misschien moeten we constateren dat in sommige gebieden de concentratie dieren wel erg hoog is’

Tijdens de presentatie van het rapport in Den Haag zei Huijbers dat niemand het recht heeft om hinder te veroorzaken voor het nageslacht en het milieu te vervuilen. Hij pleit voor een integrale aanpak van alle uitdagingen waar de landbouw voor staat. “En misschien moeten we daarbij ook constateren dat in sommige gebieden de concentratie dieren wel erg hoog is”, aldus de ZLTO-voorzitter. “We gaan hoe dan ook naar minder vleesconsumptie. Dat komt door de idealist, de realist, die vast stelt dat het best een beetje minder kan, en de vergrijzing”, aldus Huijbers.

LTO deelt de mening van PBL dat het draagvlak van boeren voor het mestbeleid afneemt. Dat komt volgens LTO mede doordat in gebieden 20% onder het landbouwkundig optimum bemest mag worden. “Tot nu toe is altijd geredeneerd: hoe minder mest op het land, hoe schoner het water. Maar dat is oud denken. Ik denk nieuw: hoe hoger de opbrengst, hoe meer fosfaat en stikstof het gewas aan de bodem onttrekt”, zegt Huijbers.

Milieufederatie: zorgelijk maar niet verrassend

Nol Verdaasdonk van de Brabantse Milieufederatie vindt de conclusies van PBL zorgelijk maar niet verrassend. “Het past in de meerjarige trend en het is duidelijk dat we het mestprobleem op deze manier niet gaan oplossen. We worstelen – of je het nu wil of niet – met de omvang van de veestapel. We moeten naar een systeem waar dierlijke en plantaardige productie beter op elkaar zijn afgestemd. De bodem kan de opgejaagdheid van de landbouw die steeds maar weer streeft naar een hogere productie niet meer aan”, zegt hij.

Spierings (Brabant): totale nieuwe landbouwvisie

Landbouwgedeputeerde van Noord-Brabant Anne-Marie Sprierings (D66) pleit voor de ontwikkeling van een totale nieuwe landbouwvisie. “De nieuwe Tweede Kamer zou er goed aan doen om de nieuwe staatssecretaris of minister de opdracht te geven om tot zo’n visie te komen, zodat er allerlei randvoorwaarden aan gesteld kunnen worden. Als we de discussie in de politieke arena houden, blijven we verzanden in de ingenomen standpunten en dogma’s. Daarmee komen we er niet uit”, vindt ze.

Laatste reacties

 • xw

  Dan is er voor Huijbers werk zat binnen zijn eigen "bewakingsgebied". En dan maar hopen dat ze bij ZLTO de verborgen agenda eindelijk eens door papierversnipperaar doen.

 • Trot

  denk ook is aan mens auto en vliegtuig want alles bij boeren neer leggen en verder nergens na kijken cq door donderen is niet helemaal rechtvaardig

 • xw

  Vanmiddag om 16.00 uur schreef dagblad Trouw: "grootschalige fraude met mest trekt wissel op natuur in Brabant en Limburg".
  Lees het maar eens.
  Werk zat voor Huijbers c.s.

 • Schaap1975

  @XW, inderdaad veel werk voor Huijbers. En maar meer mestverwerking stimuleren. ohoh wat dom. Hoe meer mestverwerking hoe hoger nitraat gehalte in grondwater!

 • bertes

  sinds 1986 80% minder mest op het land brengen per ha. en nog moeten we 40% verder terug. ik ben steeds verbaast wat de geleerde weer verzinnen.

 • xw

  Leg eens uit Schaap?

 • schoonvelde

  Laten we nu gezamelijk optrekken en een mestbeleid voeren dat aansluit bij goed bodem beheer. Met het opbouwen van organische stof in de bodem hebben we alleen maar winnaars. Dit vraagt wel inzet en wil van politiek en overheid. De melkveehouderij toont inzet met fosfaat reductie en het opbouwen van de kringloopwijzer. Verder terugschroeven van de normen is een doodlopende weg. Laten we gezamelijk een stap voorwaarts maken.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.