Home

Nieuws 3 reacties

LTO en burgers kritisch over wetsvoorstel begrenzing veehouderij

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) krijgt veel kritiek op zijn wetsvoorstel waarmee hij de veehouderij wil beperken vanwege de leefbaarheid op het platteland.

“Door het eenvoudig beperken van het aantal dieren en bedrijven in een regio zal ontwikkeling stagneren. De leefbaarheid en de volksgezondheidssituatie zal er niet door verbeteren”, reageert LTO Nederland op het voorstel van Van Dam. In zijn wetsvoorstel Veedichte gebieden kunnen provincies ingrijpen in aantal dieren, veedichtheid, of aantal bedrijven in veedichte regio‘s.

“Het beperken van het aantal dieren per bedrijf en het aantal bedrijven is echter geen garantie voor een schonere en gezonde leefomgeving. Veel belangrijker is dat veehouderijbedrijven door het toepassen van nieuwe huisvestingssystemen en managementmaatregelen investeren in schone en veilige bedrijven, voor dier, boer en burger”, vindt LTO Nederland. “Niet het aantal dieren op een bedrijf bepaalt of er overlast wordt veroorzaakt, maar de bedrijfssituatie en het management. Overheden zouden er beter aan doen het voor bedrijven gemakkelijker te maken om te investeren in de nieuwste en beste technieken om emissies van geur, ammoniak en stof tegen te gaan”, zegt LTO Nederland-portefeuillehouder Omgeving Jakob Bartelds.

‘Landelijke normen kunnen niet’

Tijdens een politiek debat over Volksgezondheid en Veehouderij in Deurne kreeg Van Dam ook van bezorgde burgers al kritiek op zijn voorstel. Zij hebben er geen vertrouwen in dat provincies de maatregelen die zij kunnen nemen, ook daadwerkelijk gaan nemen. Ze zien meer in landelijke normen. Volgens Van Dam kan dat niet, omdat provincies over het omgevingsbeleid gaan en omdat de verschillen per regio heel groot zijn.

Ook kandidaat-kamerleden van ChristenUnie en CDA reageren kritisch op de wet. Zij vinden dat de omgevingswet al voldoende mogelijkheden biedt om maatregelen te nemen. Brabantse provinciebestuurders van PvdA en D66 reageren wel heel positief op het wetsvoorstel.

Laatste reacties

  • JKr

    Willen willen we wel minderen, maar dan moeten er afspraken gemaakt worden over behoud van salaris / inkomen. En een tegemoetkoming in de waardedaling van de bedrijven. En een tegemoetkoming in het missen van de kwantumtoeslagen.

  • Leefbaarheid op het platteland zonder vee? Laat die mensen snel naar Groningen verhuizen.

  • NASJO

    Om kotsmisselijk van te worden, weer een hoofdpijndossier ....

Of registreer je om te kunnen reageren.