Home

Nieuws

Inventarisatie mestverwerkingscapaciteit begonnen

Projectbureau Lokale Mestverwerking en Bureau Mestafzet roepen mestverwerkers op om mee te werken aan de jaarlijkse inventarisatie van de mestverwerkingscapaciteit in Nederland.

De monitoring is van belang om te kunnen beoordelen of er voldoende verwerkingscapaciteit voor de veehouders beschikbaar komt om aan de verwerkingsplicht te kunnen voldoen.

Vorig jaar bleek uit de inventarisatie, in combinatie met gegevens van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet, dat het fosfaatoverschot grotendeels verwerkt of geëxporteerd kon worden. Staatssecretaris Van Dam wil dan ook dat bij een volgende derogatie de verwerkte en geëxporteerde mest buiten het fosfaatplafond wordt gehouden. In 2017 zijn de verplichte mestverwerkingspercentages in regio Oost en Zuid verhoogd, waardoor er meer vraag naar mestverwerking zal komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.