Home

Nieuws 6 reacties

Groen regeerakkoord bepleit Rijksadviseur ‘natuurbeleving’

Met als doel een ‘groen en gezond’ Nederland hebben 13 maatschappelijke organisaties en bedrijven de handen ineengeslagen en een alternatief, groen ‘regeerakkoord’ geschreven. Het wordt vanmiddag, 31 maart, gepresenteerd op een forum van Natuurmonumenten.

Voor deze zogenoemde ‘Agenda voor een groen en gezond Nederland’ hebben organisaties als LTO Nederland, ANWB, NOC*NSF en ING over hun eigen ‘grens’ gekeken. Zo hebben onder meer boeren overlegd met natuurbeschermers, bouwers met ecologen en bankiers met actieve burgers, aldus Natuurmonumenten.

Natuur Netwerk Nederland

In het document staan ideeën als het afmaken van het Natuur Netwerk Nederland volgens afspraak en het niet laten versloffen van natuurontwikkeling. Volgens de organisaties moet worden geïnvesteerd in ‘natuurinclusieve’ landbouw met aandacht voor weidevogels, leefomgeving en milieu.

Voorstel: een Rijksadviseur Natuur en Buiten Beleven

De organisaties stellen bijvoorbeeld voor een Rijksadviseur Natuur en Buiten Beleven aan te stellen, mét budget. Deze moet mensen leren genieten van de natuur zodat mensen zich daar meer ‘eigenaar’ van voelen. Burgers die kansen zien om zelf hun leefomgeving te verbeteren, moeten daar de ruimte, mogelijkheden en middelen voor krijgen, stellen de makers. En de overheid moet zich daar minder mee bemoeien. Boeren die maatschappelijke diensten leveren, zoals de bescherming van kwetsbare weidevogels of het beheer van bijzondere landschappen, moeten daarvoor beloond worden. Ook zou ‘het landschap de stad in’ moeten, ‘met parken en groene corridors’, zo is te lezen in het document.

Regeerakkoord

Alle Tweede Kamerfracties hebben de plannen gekregen. “Het zou natuurlijk geweldig zijn als we onze gezamenlijke voorstellen terugzien in het uiteindelijke regeerakkoord”, aldus Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten.

Laatste reacties

 • putten

  stakkers, die denken dat ze ergens verstand van hebben.

 • alco1

  Dat zijn die wishkids.

 • Bennie Stevelink

  Het sluit aan op een column van Dirk Strijker die gisteren op deze site is geplaatst. Hierin wordt uitgelegd dat het platteland aan het transformeren is van een "productieruimte" naar een "consumentenruimte".
  "Consumentenruimte" zou je kunnen vertalen als leefruimte voor de stadsmens. Als je logisch nadenkt is te begrijpen dat deze behoefte in een dichtbevolkt land met hoge welvaart sterker is dan in een dun bevolkt land.
  Gebieden in Oost Europa, Oekraïne en Rusland zijn nog zuiver productieruimtes. In een land als Nederland wordt het platteland in sterke mate opgeëist als leefgebied voor de stadsmens. Dit heeft consequenties voor de landbouw. Bijvoorbeeld een melkveehouderij als gezinsbedrijf met weidegang kan prima samengaan met het platteland als leefgebied voor de stadsmens. Een melkveebedrijf die alleen maar mais teelt niet.
  Wij boeren hebben hier mee te maken en zullen er mee om moeten gaan of we het nu leuk vinden of niet.

 • alco1

  Natuurlijk is het platteland ook van de consument.
  Maar dat hoeft niet ingericht worden volgens idealistische linksdenkers.
  Het zal zijn geld moeten kunnen opbrengen en uitvoerbaar zijn.

 • DJ-D

  Het zal wel geen 1 aprilgrap zijn....

 • missis

  Neem weidevogels, veel is er over geschreven etc.maar ik denk dat er best boeren open staan voor weidevogels etc. Zelf zouden we ook wel stroken langs singels eventueel met graan of zo willen inzaaien voor vogels. Maar wel een fatsoenlijke vergoeding of vervangende grond. Die is er bij de provincie nog genoeg en daar worden zulke hoge prijzen voor betaald dat ze voor zulke doelen toch wel grond kunnen missen dacht ik zo..........Dat noem ik dan een samenwerking waar je wat mee kunt maar het hoeft toch niet allemaal van ons boeren te komen???? Daarbij is regelgeving te ingewikkeld moet veel simpeler.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.