Home

[Missing text /esp/article/type/news for nl]

‘Griep vormt grootste bedreiging’

Terrorisme krijgt veel aandacht als bedreiging van veiligheid, maar griep (influenza A) is veel gevaarlijker, aldus de Britse epidemioloog Roy Anderson.

Dat zei de vooraanstaande epidemioloog donderdag 9 maart in Wageningen bij de viering van het 99-jarig bestaan van Wageningen UR.

Influenza is maar een van de vele zoönoses. Deze aandoeningen die van dier op mens overdraagbaar zijn, zijn goed voor 70% van de overdraagbare ziektes onder mensen. En het gevaar ervan neemt toe, aldus Anderson. Oorzaken zijn de snelle groei van de wereldbevolking en van de aantallen gehouden dieren, plus de sterk toegenomen mobiliteit van mensen.

Risico op wereldwijde uitbraken groter

De risico’s van pandemieën, ofwel wereldwijde uitbraken van dodelijke besmettelijke ziektes, zijn daardoor sterk toegenomen, aldus Anderson. Daarbij is de ontwikkeling van vaccins technisch of wetenschappelijk niet het grootste probleem, lastiger is het om ze op tijd te produceren en te distribueren, en te financieren.

Wageningen UR: ‘A global one health’

De viering van de Wageningse verjaardag stond in het teken van het thema ‘A global one health’, ofwel wereldgezondheid als één samenhangend onderwerp. De van oorsprong op landbouw gerichte universiteit ziet in gezondheid een natuurlijke uitbreiding van haar aandachtsterrein, aldus rector magnificus Arthur Mol. Voedselveiligheid en -zekerheid hebben rechtstreeks te maken met gezondheid en weerstand tegen ziektes.

Voedselveiligheid en -zekerheid hebben rechtstreeks te maken met gezondheid en weerstand tegen ziektes.

Anderson wijst er op dat de grootste gezondheidswinst in de vorige eeuw in West-Europa niet te danken was aan de op zichzelf succesvolle vaccinatiecampagnes, maar aan goede voeding.

[Missing text /esp/commentform/registertocomment for nl]

[No translation for /esp/footer/disclaimer, nl]