Home

Nieuws

Geurts: reserves productschappen terug naar sector

Tientallen miljoenen euro’s uit reserves van de inmiddels opgeheven product- en bedrijfschappen moeten zo snel mogelijk terugkeren naar de sectoren die het geld hebben opgebracht.

Dat vindt Jaco Geurts die namens het CDA in de Tweede Kamer zit. Geurts vindt het onverteerbaar dat het Rijk op het geld blijft zitten, terwijl bijvoorbeeld de bijdrage die pluimveehouders voor het diergezondheidsfonds betalen wordt verhoogd.

Geurts stelt een serie Kamervragen over de kwestie aan Henk Kamp, minister van Economische Zaken. Volgens hem is het geld dat bij de opheffing van de product- en bedrijfschappen in 2014 nog in de pot zat, naar een rekening van het Rijk overgemaakt. Het is geld dat voor het grootste deel via heffingen bij bedrijven is opgehaald.

Substantiële bedragen in bestemmingsreserves

Volgens Geurts hadden de bedrijfslichamen medio 2014 nog substantiële bedragen in hun resterende bestemmingsreserves. Het Productschap Akkerbouw had bijvoorbeeld nog € 4,7 miljoen op een rekening staan en het Productschap Vee en Vlees € 2 miljoen. Eind 2015 zou het totaal van alle bedrijfs- en productschappen nog circa € 77 miljoen bedragen.

Sociaal plan

Een deel van het geld is gebruikt voor een sociaal plan voor de werknemers van de bedrijfs- en productschappen. Geurts wil nu precies weten welke bijdragen per schap waren gereserveerd voor de opheffing en hoeveel geld ook daadwerkelijk hieraan is besteed. En: hoeveel is er nu over? Het moet volgens Geurts gaan om ‘ettelijke tientallen miljoenen’.

Eerder verklaarde Kamp dat de middelen wel aan het bedrijfsleven van een specifieke sector moeten worden toegekend, maar dat deze middelen een meer algemene bestemming zouden moeten hebben. Geurts wil weten aan welke meer algemene bestemmingen Kamp denkt. “Het duurt allemaal wel erg lang”, aldus Geurts.

Of registreer je om te kunnen reageren.