Home

Nieuws 1 reactie

Geen verlaging mestverwerkingspercentages

De mestverwerkingspercentages voor het jaar 2017 worden niet verlaagd. Dat schrijft Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

In december 2016 heeft Van Dam de percentages voor 2017 vastgesteld op 52% in mestregio Oost, 59% in Zuid en 10% in de overige gebieden.

In een aangenomen motie van 23 februari van onder meer de SGP, CDA en PVV werd verzocht om de percentages lager vast te stellen. Daarbij zou uitgegaan moeten worden van een mestproductie van 172,9 miljoen kilo fosfaat, het voor Nederland afgesproken fosfaatplafond.

Redenen voor het niet uitvoeren van motie

Van Dam wil om een aantal redenen de motie niet uitvoeren. In de eerste plaats omdat nu nog niet bekend is hoe groot de mestproductie dit jaar zal zijn. Van Dam gaat ervan uit dat ondanks de fosfaatreductiemaatregelen de fosfaatproductie in dit jaar hoger zal uitkomen dan het plafond.

Verder wil Van Dam in besprekingen met de Europese Commissie inzetten op het schrappen van het fosfaatplafond. Dan is het juist noodzakelijk om zeker te stellen dat er voldoende mest verwerkt wordt, aldus Van Dam.

In de derde plaats verwijst hij naar duidelijkheid voor bedrijven voor het begin van een jaar. Dat betekent geen verhoging gedurende een jaar door stijgende dieraantallen, maar ook geen verlaging.

e-CMR als alternatief voor AGR/GPS-verplichting

Van Dam wil wel ruimte bieden aan een proef met e-CMR als alternatief voor de AGR/GPS-verplichting voor de export van behandelde vaste mest. Ook daarvoor is een motie in de Kamer aangenomen. De verplichting geldt sinds 1 januari 2017 en wordt sinds 1 maart gehandhaafd. Details en voorwaarden worden op korte termijn bekendgemaakt, stelt de staatssecretaris. De AGR/GPS-verplichting wordt wel gehandhaafd tijdens de looptijd van het project.

Begin maart sloeg een aantal mestverwerkers nog alarm over het stilvallen van mestexport naar verre bestemmingen als Polen en Hongarije, door het invoeren van de AGR/GPS-plicht.

Eén reactie

  • haj146

    Direct alle exportwaardige mest n den haag neer drieten. Als ze zo achterbaks tegen werken moeten ze maar voelen

Of registreer je om te kunnen reageren.