Home

Nieuws

Geen maximale bouwblokken meer in Gelderland, maar extra investeringen

Voor Gelderse intensieve veebedrijven gelden geen maximale bouwblokken meer. Extra investeringen zijn wel verplicht.

Provinciale Staten in Gelderland hebben op 1 maart ingestemd met de plannen van Gedeputeerde Staten voor verdere verduurzaming van de intensieve veehouderij, het zogenaamde Plussenbeleid. In dit plan verdwijnen de maximale bouwblokmaten uit de omgevingsvisie en -verordening.

In Gelderland geldt nu nog een maximaal bouwblok van 1,5 hectare. In plaats daarvan worden extra investeringen verplichten gesteld in duurzame maatregelen bij uitbreidingen van niet-grondgebonden veehouderijen. Die investeringen moeten gericht zijn op maatregelen voor het verbeteren van dierwelzijn, milieu en/of ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit. Hiervoor moet minimaal 8% gebruikt worden van de totale investeringen.

Omwonenden bij uitbreiding betrekken

Behalve verplichte extra investeringen moeten boeren met uitbreidingsplannen omwonenden betrekken bij de plannen, de zogenaamde omgevingsdialoog. Ook dit is verplicht.

Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde Landbouw over het Plussenbeleid: “Met gemeenten, Provinciale Staten, de sector en vele anderen hebben we gezocht wat ruimtelijk mogelijk is om de veehouderij te verduurzamen. Nu is het aan gemeenten om dit beleid lokaal te vertalen.”

Lokale uitwerking Plussenbeleid

De Gelderse gemeenten moeten namelijk nu het Plussenbeleid in hun ruimtelijk beleid gaan opnemen. Bestaande rechten op uitbreidingsmogelijkheden blijven daarbij wel bestaan totdat een gemeentelijk bestemmingsplan is geactualiseerd.

De provincie zal in overleg met gemeenten zorgen voor ondersteunen bij het lokaal uitwerken van het Plussenbeleid. Vanaf deze maand zijn hierover gesprekken met gemeenten en gaat de provincie kennis beschikbaar stellen, zoals voorbeelden van een goede dialoog met de omwonenden.

Toetsing van effect maatregelen

In de vergadering heeft Provinciale Staten bij GS bedongen dat bij de uitvoering getoetst zal worden of de maatregelen die het dierenwelzijn verbeteren ook daadwerkelijk optimaal worden uitgevoerd. Daarnaast zal het college erop moeten toezien dat kleinere gezinsbedrijven niet onevenredig zwaar worden getroffen door het Plussenbeleid.

GS zal gemeenten stimuleren om vooral agrarische gebouwen te laten slopen op terreinen van boeren die hun bedrijf al hebben beëindigd. Doel hiervan is om te voorkomen dat die stallen weer een agrarische bestemming krijgen.

Of registreer je om te kunnen reageren.