Home

Nieuws 1 reactie

Frans areaal biologisch naar 10%

De Franse minister voor landbouw Stéphane le Foll wil het areaal biologische land- en tuinbouw opvoeren naar 10% in 2021. Le Foll wil biologische boeren ook meer financiële steun bieden.

De minister heeft een nieuw Programme Ambition Bio gepresenteerd tijdens zijn bezoek aan de Salon de l’Agriculture, de grote landbouwshow in Parijs. In de afgelopen vijf jaar is het aantal biologisch werkende boeren en tuinders in Frankrijk al toegenomen van 24.500 naar 30.000. Volgens Agence Bio werd eind vorig jaar rond de 1,5 miljoen hectare biologisch bewerkt of bebouwd, dat was toen 5,7% van het totale areaal landbouwgrond. De minister wil de vaart erin houden door dat areaal in de komende vijf jaar bijna te verdubbelen.

Het ministerie heeft vorig jaar 50 miljoen uitgetrokken voor specifieke steun aan biologische landbouwers of boeren die met de conversie willen beginnen. Dat bedrag zal de komende tijd verder worden opgevoerd, maar details daarover zijn nog niet bekend.

Grote vertraging bij uitbetaling EU-steunbedragen

De minister erkende wel dat er grote vertraging is opgetreden bij het uitbetalen van de EU-steunbedragen voor biologische boeren. Hij wijt dat aan problemen bij de Franse regio’s die moeite hebben met de complexiteit van de Europese regelgeving. Om de problemen te verlichten, zal het ministerie zelf de betrokken boeren deze maand nog een voorschot overmaken.

De Nederlandse overheid had zich in het verleden ten doel gesteld om in 2010 op 10% van het landbouwareaal biologisch te produceren. Dit doel werd bij lange na niet gehaald. Van de 1,8 miljoen hectare landbouwgrond was vorig jaar zo’n 3% biologisch.

Eén reactie

  • ed12345

    Het zou interessant te weten hoeveel boeren bio blijven na pakweg vijf jaar en of dit voltijds boeren zijn En wat zijn hun moeilijkheden ivm bemestingsgraad van de grond na 5 jaar en hoe pakken zij hardnekkige onkruiden en ziektes aan

Of registreer je om te kunnen reageren.