Home

Nieuws laatste update:3 apr 2017

Financieringsvolume Rabo afgenomen

Rabobank had eind 2016 maar liefst € 681 miljoen minder krediet uitstaan in de glastuinbouw. De grootste klap viel in de sierteelt, waar het financieringsvolume sinds 2010 is gedaald van bijna € 3,6 miljard naar € 2,2 miljard.

In de glasgroentesector daalde het kredietbedrag van € 3,5 naar € 2,3 miljard.

Dat maakte de coöperatieve bank bekend bij een jaarlijkse bijeenkomst met landbouwjournalisten. Volgens Rien Nagel, lid van de raad van bestuur, hebben de glastuinders stevig afgelost. Tegelijk stelt hij vast dat de glastuinbouw te zwaar gefinancierd was, wat ook impliceert dat de bank strenger naar kredieten kijkt. In zowel de glasgroente als glasbloemensector is het spaarvolume van ondernemers wel toegenomen.

Kredietvolume melkveehouderij nagenoeg gelijk

In de melkveehouderij bleef het kredietvolume met € 12,4 miljard zo goed als gelijk. Het bedrag ligt ook € 2 miljard boven het niveau van 2010. De groei hangt samen met een sprong in de productie, die is gemaakt voordat het melkquotum is afgeschaft. Naar verwachting zal de markt nu wel afkoelen.

In de varkenshouderij is het uitstaand krediet in deze periode juist met enkele honderden miljoenen gekrompen. In 2016 was sprake van een krimp, en wel met € 107 miljoen, tot ruim € 2,2 miljard. Het spaarvolume nam met een soortgelijk bedrag toe. In de pluimveehouderij groeide het uitstaand krediet en het spaarvolume.

Opvallende krimp bij loonwerkers

Een opvallende krimp was zichtbaar bij loonwerkers. Het uitstaand krediet is hier meer dan gehalveerd tot € 344 miljoen, terwijl het spaarvolume met een kwart is gedaald tot € 151 miljoen. De sector heeft het in veel jaren financieel niet gemakkelijk, aldus de bank, en maakt toenemend gebruik van lease.

Het totale financieringsvolume dat al eerder is gerapporteerd, is in 2016 net als in voorgaande jaren licht gedaald.

Of registreer je om te kunnen reageren.