Home

Nieuws 23 reacties

Export mest naar verre bestemmingen ligt stil

De export van dikke mestfractie naar verre bestemmingen als Polen en Hongarije ligt nagenoeg stil.

Naast Jan Scherff van Mestverwerking Friesland slaat ook Jan Kanters uit Uden alarm. Hij is net begonnen met deze vorm van afzet in Polen en Hongarije. Tot 1 maart ging er 6.500 ton dikke fractie op transport, sinds 1 maart ligt het stil. “Alles ligt plat, we krijgen het niet weg.” Kanters is actief bezig een markt te ontginnen voor Nederlandse mestproducten in Polen.

Verplichte AGR GPS de oorzaak

Oorzaak is de verplichting om een AGR GPS systeem te installeren op de vrachtwagens die dit transport verzorgen. Deze verplichting is 1 januari 2017 ingegaan en wordt vanaf 1 maart gehandhaafd. Het systeem kost enkele duizenden euro’s per vrachtwagen en maakt het nagenoeg onmogelijk buitenlandse vrachtwagens in te zetten die het als retourvracht meenemen.

Installatie van AGR GPS-apparatuur in vrachtwagen. - Foto: Bert Jansen
Installatie van AGR GPS-apparatuur in vrachtwagen. - Foto: Bert Jansen

Er is een alternatief. Het bedrijf Value Engineers uit Den Bosch heeft een digitaal volgsysteem (e-CMR) waarvoor geen aparte apparatuur nodig is. Maar dit is niet goedgekeurd door het ministerie van EZ. Het zou nog niet waterdicht zijn. Wel is er ruimte voor een proef. Maar daar is op dit moment geen geld voor, aldus Hans Togtema van Value Engineers.

Oproep om geld te steken in proef e-CMR

Togtema doet een oproep aan transportondernemers, Cumela en LTO Nederland om geld te steken in een proef. Er zou € 50.000 tot € 70.000 nodig zijn. Het bedrijf kan of wil dat zelf niet investeren. Cumela laat in een reactie weten hier niet voor te voelen. Investeren in transportsystemen past niet bij haar taakopvatting.

Volgens Harry Kager, specialist bodem en water van LTO Nederland is e-CMR in de basis een goed systeem, maar moet er nog wel het een en ander geregeld worden. LTO heeft er volgens Kager al veel tijd en dus ook geld ingestoken. “Voor er sprake kan zijn van een financiële bijdrage zullen er eerst goede afspraken en een goed plan moeten zijn”, aldus Kager. Bepalend is daarbij ook welke eisen het ministerie van Economische Zaken stelt aan een proef.

Mestuitrijden ligt veelal stil vanwege nat weer

Door het natte weer ligt het mest uitrijden op veel plaatsen stil, evenals het transport. Acute grote problemen geeft dit nog niet, laten transporteurs en Cumela weten. Het echte uitrijden begint normaliter pas rond 15 maart, aldus Hans Verkerk van Cumela. Mocht het dan nog steeds regenen, dan kunnen er wel problemen ontstaan. Mesttransporteurs bevestigen dat beeld.

Laatste reacties

 • kuiken007

  cumela zal ook eens een keer iets goeds helpen te ontwikkelen!!!!

 • knorr888

  Wel met elkaar miljoenen investeren in de melkvee/ rundveesector
  maar te beroerd voor een 70000 euro aan een proef......................

 • Waarom liggen dan alleen de verre bestemmingen stil ?. Denk dat er bij de akkerbouwers in polen een ander probleem is

 • wienbemelmans

  wagens over de grens omladen.

 • chila

  Als je de proef rond krijgt en het is waterdicht verandert de overheid de spelregels weer. Zie dossier stalkeuring. Een gebed zonder einde !

 • Zuperboer

  De overheid is onder invloed van La Thieme c.s. bezig de veehouderij te ondermijnen en vervolgens de restanten af te breken en uit ons land te verdrijven. Nl. is voor de landbouw een bananenrepubliek aan t worden.

 • Marcel v

  Misschien is het een idee om op de vervoersbon in te vullen dat je verrijkt uranium vervoert, hoef je aan al die eisen niet te voldoen......

 • John*

  kunnen we t niet op de trein zetten?

 • 1455

  Cumela is toch meer van de andere soort mest

 • putten

  ze halen hier alles uit de kast om de landbouw om zeep te brengen[naar de kloten helpen] en ze zijn al aardig op weg. ze, dat zijn alle mensen die menen dat ze er verstand van hebben.

 • krulsaart

  Zoals VION achter de schermen altijd zal proberen export van varkens moeilijk te maken zo zal Cumula dat voor export van mest ook doen.

 • melkveehouder wim

  dit heeft niks met Cumula te maken maar licht gewoon aan de overheid die zoveel mogelijk de landbouw de nek om wil draaien het is te hopen dat er geen linkse regering komt anders kunnen we het helemaal vergeten met de landbouw

 • John*

  krulstaart snapt het!

 • pinxteren

  De snelwegen dicht gooien eerder gaat de politiek niet luisteren dag van de verkiezingen ?

 • boerke brabant

  denk dat er andere redenen zijn dat er geen dikke fractie meer naar ver weg wordt afgevoerd. Heeft niks met gps te maken.

 • Matthijs Verhagen

  Cumela heeft zelf jaren gelobbyd voor deze vaste AGR-verplichting op vrachtwagens specifiek voor de export van vaste mest. Nu is het er. Op hun site staat dat ze er 'groot voorstander' van zijn.
  Zonder er verder over te oordelen zijn dit gewoon feiten. Het is dus niet zo dat de overheid dit allemaal eenzijdig verzint of oplegt.

 • bos16

  Met Deze tarwe Prijzen is er geen pool of Duiter die €25 tot €30 gaat betalen Dat. Is Het probleem. Düs. Het wordt nooit niks

 • agratax(1)

  Dat wij graag onze overtollige mest kwijt willen, is begrijpelijk. Ik zie echter niet het milieu voordeel van mest vervoeren over vele honderden kilometers. Stop nu eindelijk met deze mestproductie en produceer de dieren en de mest op plaatsen, waar het voer en de mest aanwezig is. Als we dat doen, zijn we van een grote kosten post verlost en blijft ons veel stedelijk (politiek) commentaar bespaard.

 • John*

  tja het wordt toch eens tijd om aan de tonen dat er een groot verband is tussen kunstgebruik en nitraat in grondwater. biologische bedrijven gebruiken geen kunstmest en daar zijn de waardes goed, derogatiebedrjiven hebben kunstmest vervangen door dierlijke mest en daar zijn de waardes goed. bij de overige landbouw worden de normen overschreden. Tijd om wakker te worden!

 • Matthijs Verhagen

  @agratax: de hele wereldeconomie is gebaseerd op internationale handel en het heen en weer transporteren van goederen tussen continenten. Het is wel normaal dat zeecontainers vol plastic consumentenproducten vanuit China hierheen getransporteerd worden, maar als er 1.000 of 1.500 km gereden moet worden met een vracht mest dan zou dat een probleem zijn? Daar is vraag, hier is overschot. Het is gewoon marktwerking.

 • Mbmb

  Agratax wil misschien terug naar een halve eeuw terug, maar zo zit de wereld niet meer in elkaar. Wij zijn een exportland, dus waarom geen (waardevolle) fractie exporteren, niets mis mee. Als we het willen doen met alleen onze eigen grond, én de normen worden steeds maar aangescherpt, dan zijn we straks met z'n allen uitgeboerd. Het is allemaal politiek, ook nu weer deze beslissing van de Pvd A staats secretaris. ZIe ook zijn uitlatingen in een eerder artikel over de veehouderij en je weet dan toch wel genoeg? Overigens een schande dat er nog steeds kunstmest op de dierlijke gift toegevoegd mag worden die níet vervangen mag worden door.... je eigen mest.

 • mtseshuis

  @HHWM: klopt, waterdicht verhaal... Zou heel eenvoudig moeten zijn: N en P zouden volledig door eigen mest ingevuld moeten kunnen worden... Wil je kunstmest gebruiken? Oké, maar dan minder dierlijke mest toedienen.
  Overigens moeten de normen sowieso verruimd worden naar onttrekking door het gewas, zeker op gronden met laag tot normale fosfaattoestand

 • WGeverink

  Denken jullie niet dat het importeren van voer en het exporteren van varkens en mest een beetje onnozel is? Is het verstandig om de hele wereld op kop te zetten om zo'n systeem in stand te houden? Nu wordt door de politiek en aanverwante extreme groeperingen het leven van de Nederlandse varkenshouder zo moeilijk mogelijk gemaakt en de kans dat het beter zal worden is klein. Had ik zelf een mooi en verkoopbaar bedrijf in Nederland en een fanatieke opvolger dan zou ik overwegen om te gaan kijken in Polen. Helemaal opnieuw beginnen met SPF varkens op een bedrijf waar alle geproduceerde mest op eigen land tot waarde gebracht kan worden en waar je zelf voer produceerd van eigen land of aankoopt in de buurt. Biggen verkopen op 30 kg voor goed geld aan boeren uit de buurt of zelf afmesten.

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.