Home

Nieuws

EZ trekt vergoeding elektriciteitsmast niet gelijk

Minister van Economische Zaken Henk Kamp wil de verschillen in vergoedingen voor hoogspanningsmasten niet gelijktrekken. De regeling voldoet aan de wettelijke eisen.

Het verschil tussen het huidige vergoedingensysteem en de schadeloosstelling in het verleden blijft wat hem betreft gehandhaafd. Dit zegt hij in zijn beantwoording van Kamervragen.
De PvdA-Kamerleden Yasemin Çegerek, Henk Leenders en Lutz Jacobi hadden de minister gevraagd of de ongelijke vergoedingen voor hoogspanningsmasten niet strijdig is met het gelijkheidsbeginsel en of dit verschil niet gelijk moet worden getrokken.

Landelijke systematiek schadevergoeding

Voor nieuwe verbindingen wordt één landelijke schadevergoedingssystematiek gehanteerd die in overleg met LTO tot stand is gekomen, stelt de minister. Dat er in het verleden verschillen in vergoedingen zijn ontstaan, is volgens de minister te verklaren door het feit dan Tennet, de huidige netwerkbeheerder, vele rechtsvoorgangers heeft gehad die allemaal hun eigen afspraken hebben gemaakt met grondeigenaren en -gebruikers. Zo zijn ongeveer 450 masten in het verleden met eenmalige vergoedingen eeuwigdurend afgekocht. “Dit is juridisch toelaatbaar”, stelt Kamp.

Volgens Kamp zijn de vergoedingen tot stand gekomen volgens het wettelijke principe van volledige schadeloosstelling. “Dit principe wordt altijd en overal toegepast, onafhankelijk van de periode waarin de vergoeding is afgesproken”, aldus Kamp in de brief aan de Kamer. “De manier van schadevergoeding, eenmalig of jaarlijks, kan wel verschillen. Maar dat is niet strijdig met het gelijkheidsbeginsel.”

Of registreer je om te kunnen reageren.