Home

Nieuws

EU-parlement niet gerust op inspectie Braziliaans vlees

Het Europees Parlement is er niet gerust op dat de Europese inspecties afdoende zijn om vleesschandalen tijdig op te merken.

In een debat van de agrarische commissie van het parlement werd de Europese Commissie verweten dat zij het gesjoemel met Braziliaans vlees niet heeft opgemerkt.

De Europese Commissie zegt dat van de 21 betrokken bedrijven er 4 toestemming hadden om naar de EU te exporteren. Die exportvergunning is geschrapt. De Europese Commissie heeft van de Braziliaanse autoriteiten een overzicht gevraagd van alle vleesexport naar de Europese Unie sinds begin dit jaar. Tegelijk is de lidstaten gevraagd de inspecties te verscherpen.

Omvang fraude nog onbekend

De Europese Commissie zegt het onaanvaardbaar te vinden dat de fraude via de pers bekend geworden is in Brussel en dat de Braziliaanse autoriteiten zelf geen contact hebben opgenomen. Volgens de Europese Commissie is er sprake van een probleem in het systeem van de controles in Brazilië.

Europarlementariërs vragen om opheldering over de omvang van de fraude en de effecten ervan voor de consument in de Europese Unie. De Europese grensinspecties zouden de fraude al hebben moeten opmerken, voordat de affaire in de pers kwam, merkten sommige parlementariërs op.

‘Europese eisen voor alle handelspartners’

De Spaanse Europarlementariër Clara Aguilera Garcia (sociaaldemocraten) vindt dat er een groot probleem is met handelsverdragen. Daarin zijn geen garanties ingebouwd dat handelspartners voldoen aan de Europese voorwaarden.

Europarlementariërs vinden dat voor ingevoerd vlees dezelfde strenge eisen moeten gelden als die voor de Europese producent. “Als een veehouder te laat is met het registreren van een kalf, krijgt hij al te maken met een sanctie. Wat doet u tegen deze Braziliaanse fraudeurs?”, vroeg de Britse Europarlementariër Diane Dodds.

Streng optreden

Vrijdag 24 maart wordt met inspecties van de verschillende lidstaten gesproken om tot een gezamenlijke aanpak te komen. De Europese Commissie kondigt aan dat er streng opgetreden gaat worden tegen bedrijven die zich niet aan de regels houden.

Of registreer je om te kunnen reageren.