Home

Nieuws 3 reacties

‘Dieren zo kort mogelijk op hun mest houden’

“Mest moet zo snel mogelijk uit het houderijsysteem. We moeten dieren niet langer op hun mest houden.” Dit betoogde WUR-onderzoeker Albert Winkel dinsdag tijdens de LIV-beurs in Venray.

Winkel hield tijdens de beurs een lezing over emissies van endotoxinen uit stallen. Deze organische gifstoffen kunnen boven bepaalde grenswaarden schadelijk zijn voor dieren (varkens en pluimvee) en mensen (veehouders en omwonenden).

Winkel noemde mogelijkheden om uitstoot van endotoxinen te reduceren, onder meer stofreductie, maar noemde allerlei technieken om te reduceren ‘pleisters’. Als langetermijnoplossing opperde hij het snel verwijderen van mest uit stallen. “Want mest is de bron van alle milieuschade. Het is dé bron van ammoniak, geur, micro-organismen en stofdeeltjes met endotoxinen.”

Laatste reacties

  • WGeverink

    De meest eenvoudige en goedkope manier om vooruitgang te boeken met gezondheid en technische resultaten is door het dieren verblijf niet als mestopslag te gebruiken. De beste varkensstal om als mens en als varken in te vertoeven is een stal met mestschuiven onder de roosters weet ik uit eigen ervaring.

  • HenriBusger

    Ik heb in Canada stage mogen lopen en de boer had een nieuwe stal met aflopende betonvloer, mestafvoerput met pomp en een aparte mestsilo. Twee keer daags werd de mest weggepompt naar de silo. Wat een genot om in de stal te zijn, zo fris. Kan het bij nieuwbouw aanbevelen.

  • bankivahoen

    Misschien toch weer ruimte voor de legbatterij ?

Of registreer je om te kunnen reageren.