Home

Nieuws 12 reacties

Democratiseringsslag LTO Nederland

Er komt een Ledenraad en een verschuiving van de macht van regionale LTO’s naar LTO Nederland.

De leden van LTO Noord, ZLTO en LLTB gaan in de toekomst in belangrijke mate LTO Nederland direct controleren. Het beleid, de organisatiewijze, de prestaties en de jaarrekening moeten in de toekomst door een Ledenraad worden goedgekeurd. Dat zegt voorzitter Marc Calon van LTO Nederland in een gesprek met Boerderij. Nu liggen deze bevoegdheden nog bij de voorzitters van LTO Noord, ZLTO en LLTB.

Leden kiezen

De Ledenraad zal, net als bij coöperaties gebruikelijk is, ook door de leden worden gekozen. De omvang van de raad staat nog niet vast. Het Federatiebestuur van LTO Nederland zal in de toekomst ook met de Ledenraad sparren over mogelijke nieuwe of andere wegen die worden ingeslagen.

‘Het is niet meer van deze tijd dat een kleine club mensen over de organisatie waakt’.

Volgens voorzitter Marc Calon van LTO Nederland wordt met het instellen van een Ledenraad een democratisch tekort opgericht. “Het is niet meer van deze tijd dat een kleine club mensen over de organisatie waakt”, zegt Calon. Leden van de regionale LTO’s worden in de toekomst automatisch lid van LTO Nederland. Alleen lid zijn van LTO Nederland kan niet.

Oprichten landelijke vakgroepen

Het instellen van een Ledenraad is onderdeel van de operatie die LTO Nederland moderner moet maken. Een ander onderdeel van de operatie is het oprichten van landelijke vakgroepen die sectoren vertegenwoordigen. Deze besturen besluiten over thema’s in de sector en de keten waarin ze opereren. Tevens onderhouden ze de directe relatie met de leden en andere schakels.

Zo hoopt LTO Nederland in de toekomst te garanderen dat in de lobby met één stem gesproken wordt. Het devies: scherpe, snelle en eenduidige positiebepalingen die geen ruimte meer laten voor eigen interpretaties door samenleving en politiek.

Met één landelijk vakgroepbestuur moet het bovendien gemakkelijker worden om over sectoren heen tot afstemming te komen. Een groot aantal zaken raakt meer dan één sector, benadrukt Calon.

De nieuwe vakgroepen zullen in principe bestaan uit vijf leden. Dit aantal is volgens voorzitter Marc Calon voldoende om snel te kunnen schakelen. Foto: Roel Dijkstra
De nieuwe vakgroepen zullen in principe bestaan uit vijf leden. Dit aantal is volgens voorzitter Marc Calon voldoende om snel te kunnen schakelen. Foto: Roel Dijkstra

Bestuurders stellen functie beschikbaar

De bestuurders moeten onder meer ‘van buiten naar binnen’ kunnen denken, kunnen werken met de perceptie in de maatschappij die soms niet op feiten is gebaseerd en om kunnen gaan met moderne communicatie, zoals sociale media. Denk bijvoorbeeld aan de bekende ‘laarzenactie’. In lijn met deze vernieuwde eisen is afgesproken dat huidige bestuurders hun functie beschikbaar stellen. Ze mogen wel opnieuw solliciteren op hun functie.

‘De operatie komt neer op een verschuiving van macht’.

Formatie kabinet

Voor de zomer moet de organisatie staan. Tempo is onder meer belangrijk omdat de formatie in de zomer op haar hoogtepunt zal zijn. De vakgroepen zullen in principe bestaan uit vijf leden. Dit aantal is volgens Calon voldoende om snel te kunnen schakelen, efficiënt te vergaderen en tegelijk ruimte te bieden aan verschillende meningen binnen een sector. De operatie komt neer op een verschuiving van macht van de regionale LTO’s, die zich met provinciale en gemeentelijke thema’s blijven bezighouden, naar LTO Nederland, die zich met de landelijke belangenbehartiging bezig houdt.

Laatste reacties

 • yongone

  verschuiving van de macht????
  welke macht

 • Bennie Stevelink

  Als je ziet welke chaos is ontstaan in de melkveehouderij, als gevolg van verdeeldheid en besluiteloosheid binnen LTO, is deze verandering meer dan noodzakelijk.

 • Maas1

  Gemakkelijker worden om over sectoren heen tot afstemming te komen. Een groot aantal zaken raakt meer dan één sector, benadrukt Calon.

  Dat is een van de redenen dat je bij een vakbond beter af bent,een sterk geluid schouder aan schouder!


 • hylkema.l

  Er moet natuurlijk een sterke LTO-nederland komen, waar de leden direct lid van zijn en de regionale organisaties kunnen we beter maar opheffen.
  De laatste reorganisatie binnen ltonoord, heeft een verzwakking tot gevolg in de provinciale belangen behartiging. Ook dat kan beter.

 • Maas1

  De bestuurders moeten onder meer ‘van buiten naar binnen’ kunnen denken.

  Deze kwats hebben we eerder gehoord van dhr Brinkhorst des tijds als minister, bij een dierziekte uitbraak ruim je van buiten naar binnen,als LTO bestuursleden moeten denken van buiten naar binnen betekent dit dat er geen ruimte meer is voor het vrije ondernemen of denken u moet handelen naar de wensen van wakker dier en andere wollensokken avonturiers,drukken en onderdrukken.

 • koestal

  Als je een advies wil van een specialist van NLTO moet je die dik betalen ,al kan je er niets mee. Heb ik mee gemaakt.

 • wmeulemanjr1

  In april komt het 1 en ander voor de rechter, het zal dan misschien blijken hoe bijvoorbeeld LTO en Rabo/rfc enz. een verbindende/doordrammende rol kunnen/ mogen zijn in vele zaken.

 • .....

  Hoeveel draagvlak heeft Calon eigenlijk onder de LTO leden, misschien goed om dat ieder jaar te peilen

 • gjh

  Wordt het niet tijd dat het LTO opgeheven wordt want het vertrouwen onder de leden in Calon wordt elke dag minder.

 • .....

  Een ledenraad is ook geen garantie voor succes, alle voorstellen worden voorgekookt en onder grote druk moet de ledenraad ermee instemmen zoals bijv. bij RFC

 • leo,s vriend

  @gjh, en dat zeg jij als lto hater ? Lekker objectief.

 • wmeulemanjr1

  @....14:14 helemaal mee eens, je verbaasd je erover dat hooggeplaatsten zo openlijk in de media met hun boosheid te koop lopen als niet iedereen direct kan instemmen met een voorgenomen (kartel)besluit

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.