Home

Nieuws 1 reactielaatste update:9 mrt 2017

Politiek laat asbest links liggen

Ondanks een dringende noodzaak tot sanering van asbestdaken, is er geen enkele politieke partij die daarvoor extra geld wil uit trekken.

In de verkiezingsprogramma’s van de belangrijkste politieke partijen komt het woord asbest amper voor. Alleen de SP en de Vrijzinnige Partij noemen de asbestproblematiek.

De SP, die zich van oudsher sterk maakt voor de sanering van kankerverwekkend asbest, pleit in het verkiezingsprogramma voor een aanvalsplan voor milieu-gerelateerde gezondheidsschade. “De verdere sanering van asbest en het ondersteunen van asbestslachtoffers staan hierbij centraal.” De SP legt een grote verantwoordelijkheid bij provincies.

Joan van den Heuvel, specialist duurzame investering van DLV Advies vraagt zich af hoe urgent de overheid het probleem eigenlijk vindt. “De asbest die er nu ligt, wordt elk jaar slechter. Het risico op gezondheidsschade wordt alleen maar groter.”

Minder subsidiemogelijkheden

De sanering van asbestdaken is de komende regeerperiode van groot belang, omdat er in 2024 een landelijk verbod op asbestdaken gaat gelden. Het zittende kabinet heeft een aantal subsidieregelingen afgekondigd om de sanering van asbestdaken te ondersteunen. Dit jaar is daarvoor € 15 miljoen beschikbaar. De subsidiemogelijkheden lijken echter eerder schraler dan ruimer te worden.

CDA bezorgd over capaciteit asbestsanering

Het CDA heeft zorg over de beschikbare capaciteit voor de sanering van asbestdaken. CDA-Kamerleden Jaco Geurts en Mustafa Amhaouch stellen daarover vragen aan staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu).

Aanleiding voor de Kamervragen is de verplichte invoering van de asbestinventarisatie en asbestsanering in het Landelijk Asbest Volg Systeem. Die verplichting is op 1 maart ingegaan.

Hoeveel daken te saneren?

Geurts en Amhaouch vragen de staatssecretaris aan te geven hoeveel asbesthoudende daken gesaneerd moeten worden voordat het verbod op asbestdaken in 2024 van kracht wordt. Ze willen ook een indicatie van de capaciteit die daarvoor is bij asbestsaneringsbedrijven.

Het CDA wil dat de overheid meer aandacht besteedt en meer geld beschikbaar stelt om de bewustwording voor het veilig omgaan met asbest en asbestsanering te vergroten.

Eén reactie

  • Henkonderstal

    Door leden van het CDA in de Tweede Kamer zijn inderdaad aan de Staatssecretaris van I & M vragen gesteld over o.a. het opleiden van asbestsaneerders. KOVA BV heeft als kennis en opleidingscentrum deze data paraat. Als Kennisinstituut KOVA hebben wij een analyse gemaakt van de asbestsituatie anno Maart 2017. Kijk op <> voor nadere uitleg

Of registreer je om te kunnen reageren.