Home

Nieuws 21 reacties

Begrenzing veehouderij vanwege leefbaarheid platteland

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) gaat provincies de mogelijkheid geven om te sturen op veedichtheid in verband met de leefbaarheid van het platteland. De wet biedt meer mogelijkheden om de veehouderij te begrenzen dan het eerdere voorstel van de Wet Dieraantallen.

Het wetsvoorstel geeft provincies instrumenten om gebieden aan te wijzen als veedicht gebied. Hierna kunnen grenzen gesteld worden aan het aantal dieren in het gebied, het aantal veebedrijven in een gebied of het maximum aantal dieren per bedrijf.

Effect voor de volksgezondheid omzeild

Hiermee wordt de benodigde wetenschappelijke basis voor begrenzing van de veehouderij op basis van het effect voor de volksgezondheid omzeild. Deze wetenschappelijke basis was er tot nu toe onvoldoende om de Wet Dieraantallen, die toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma had ontworpen, in te voeren.

“Het gaat nu nadrukkelijk om de leefbaarheid van het platteland. Dan gaat het niet alleen om volksgezondheid, maar ook om geur, verkeersbewegingen of landschap. Duidelijk is geworden dat de omgevingsregelgeving die er nu is tekortschiet om maatregelen te nemen”, aldus Van Dam tijdens een bezoek aan Brabant.

‘Het gaat om de leefbaarheid van het platteland. Dus volksgezondheid, maar ook geur, verkeersbewegingen of landschap’

Provincie bepaalt zelf de voorwaarden

Met de nieuwe wet, die onderdeel zal worden van de Omgevingswet, krijgen provincies zelf de mogelijkheid om gebieden aan te wijzen als veedichte gebieden. Criteria voor wat een veedicht gebied is, bepaalt de provincie zelf, net als de diersoorten die onder deze begrenzingsmogelijkheid vallen. Met de wet kunnen bedrijven niet gedwongen worden in te krimpen, maar verdere uitbreiding kan niet meer worden toegestaan. Ook kan worden besloten dat de ruimte die ontstaat bij stoppende bedrijven in een bepaald gebied niet meer ingevuld mag worden.

Weerstand tegen schaalvergroting

Van Dam verwacht zijn wetsvoorstel Veedichte Gebieden voor de zomer naar de Tweede Kamer te sturen. Hij verwacht ook dat veel partijen oog zullen hebben voor de zorgen die er zijn op het platteland, en dat het wetsvoorstel dus op een ruime meerderheid kan rekenen in de Kamer. Hij wijst er bovendien op dat de wet ook voor bestaande boeren van belang is. Enorme schaalvergroting van veebedrijven roept vaak maatschappelijke weerstand op, wat ook gevolgen heeft voor de familiebedrijven, zegt Van Dam.

‘Enorme schaalvergroting roept vaak maatschappelijke weerstand op, wat ook gevolgen heeft voor familiebedrijven’

Vooral in Brabant en Limburg

Van Dam verwacht dat de wet vooral in Brabant en Limburg gebruikt zal gaan worden. De Brabantse gedeputeerde Annemarie Spierings is blij met het wetsvoorstel, waarin alle losse regels van bijvoorbeeld geur en ammoniak bij elkaar komen, waardoor beter beleid kan worden gemaakt. “Al legt dit wel een grote verantwoordelijkheid bij de provincie neer om met een oplossing te komen.”

Natuurbeheer met varkens

Van Dam gaf de uitleg over het wetsvoorstel na het ondertekenen van een Greendeal bij weidevarkensbedrijf Den Elshorst in Baarschot. Daar zijn gezamenlijk met provincie, HAS Den Bosch, ZLTO en natuurorganisaties afspraken gemaakt over natuurinclusieve varkenshouderij, waarbij ook natuurbeheer met varkens gaat plaatsvinden.

Foto

 • Staatssecretaris Martijn van Dam krijgt tekst en uitleg van Ben Buurs en Thea Moonen in Baarschot over hun weidevarkensconcept. Dit wordt uitgebreid met natuurbeheer met varkens.

  Staatssecretaris Martijn van Dam krijgt tekst en uitleg van Ben Buurs en Thea Moonen in Baarschot over hun weidevarkensconcept. Dit wordt uitgebreid met natuurbeheer met varkens.

Laatste reacties

 • veehouder10

  Tja met deze afbeelding hebben we gelijk de nitraatuitspoeling van >50 mg/l in Zuid - Nederland te pakken.

 • mtseshuis

  Wat een kansloos figuur...

 • Bennie Stevelink

  Gisteravond was ik op een door LTO georganiseerde verkiezingsavond in Weerselo. Aanwezig waren: Lodders (VVD), Geurts ( CDA), Carla Dik-Faber (CU), de Groot (D66) en Inez Staarink (SP).

  Lodders vertelde dat zij zo snel mogelijk weer van de fosfaatrechten af wilde. Er moest keihard onderhandeld worden met Brussel over afschaffing van het fosfaatplafond. Blijkbaar wilde zij de aanwezige boeren doen geloven dat Brussel de beperkende factor is en dat ze zonder fosfaatrechten en fosfaatplafond weer onbegrensd kunnen uitbreiden. Mochten er nog boeren zijn die dat geloven dan hoop ik dat met het bovenstaande artikel hun de ogen open gaan.

 • JKr

  welke is Van Dam, die met die zwarte kont? Waarom heeft hij geen laarzen aangedaan? Waarschijnlijk hebben ze evenveel verstand. Zullen we de auto's op de weg maar hetzelfde behandelen? Niet meer dan 10 auto's per vierkante kilometer, file-probleem opgelost, hoe is het met de leefbaarheid in de stad? Wat is de reactie van onze LTO voorman?

 • Mbmb

  We zien toch wel wat hier aan de hand is? Er zijn géén wetenschappelijke of objectieve redenen voor het begrenzen van de dieraantallen. En wat doen we dan? We maken een nieuwe wet waarin de provincies de mogelijkheid krijgen om te beperken zonder objectieve, wetenschappelijke en meetbare grond, en wel per gebied, aantallen bedrijven en zelfs per bedrijf. De weg is vrij voor sanering of een uitsterfconstructie, en reken maar dat die er ook komt. En wettelijk gefundeerd. Waar is de nadeelcompensatie? Buiten de agrarische sector moet elk toegebracht nadeel wat niet redelijk is gecompenseerd worden. Stel voor dat de provincie jouw bedrijf blokkeert, dat is een schandelijk nadeel wat niet voor jouw risico behoort te blijven. Ik wed dat de wet niet voorziet in een schaderegeling. Probeer dit eens in welke sector dan ook te doen! Denk ook even aan de nertsenhouderij: gesaneerd zonder één cent. Opnieuw zeer nadelige ontwikkelingen, onderschat het niet. Waar blijft LTO?

 • Mbmb

  We zien toch wel wat hier aan de hand is? Er zijn géén wetenschappelijke of objectieve redenen voor het begrenzen van de dieraantallen. En wat doen we dan? We maken een nieuwe wet waarin de provincies de mogelijkheid krijgen om te beperken zonder objectieve, wetenschappelijke en meetbare grond, en wel per gebied, aantallen bedrijven en zelfs per bedrijf. De weg is vrij voor sanering of een uitsterfconstructie, en reken maar dat die er ook komt. En wettelijk gefundeerd. Waar is de nadeelcompensatie? Buiten de agrarische sector moet elk toegebracht nadeel wat niet redelijk is gecompenseerd worden. Stel voor dat de provincie jouw bedrijf blokkeert, dat is een schandelijk nadeel wat niet voor jouw risico behoort te blijven. Ik wed dat de wet niet voorziet in een schaderegeling. Probeer dit eens in welke sector dan ook te doen! Denk ook even aan de nertsenhouderij: gesaneerd zonder één cent. Opnieuw zeer nadelige ontwikkelingen, onderschat het niet. Waar blijft LTO?

 • Case1056

  weer een stok om de boeren te slaan, en van Dam stuurt het aan. Niet te geloven wat die man kapot kan maken. Normaal gesproken worden mensen die een gevaar zijn voor de maatschappij opgesloten. Is dit een optie?

 • k.niestijl@wxs.nl

  Maak je borst maar nat, het is niet 1 persoon, de maatschappij zelf is ons gevaar, als daar niet op geanticipeerd wordt, reken dan maar dat het waarheid word wat HHWM schrijft. Groen Links is het grootste gevaar.

 • info519

  Was te verwachten.....een nieuwe strengere begrenzing voordat dierrechten eraf gaan.....

 • 0064376

  De realytijd van Ot en Sien alweer een stukje dichterbij?

 • agratax(1)

  Van Dam is niet de oorzaak van het boerenprobleem, hij is de boodschapper, die de eisen / wensen van de burgerij overbrengt. De boeren luisteren niet naar de beleidsmakers die helaas hun oren laten hangen naar de Grachtengordel. In dit district wonen de meeste goed gebekte Nederlanders en zij bepalen via de PvdD en GL hoe Nederland er uit moet gaan zien en op termijn is de hele politieke arena doende om hun ideeen te implementeren. Wil je niet tot de groep Conservatieven en daarmee de loosers in de politiek behoren, moet je wel mee gaan met de Gedachten van de Grachtengordel Socialisten, die bepaald niet sociaal kunnen denken. De GGS gedachten bevorderen niet direct de voedselzekerheid en redden ook de wereld niet, ze hebben al te veel ontwrichtende maatregelen door gedrukt in de politieke arena.

 • k.niestijl@wxs.nl

  Helaas realiteit.

 • John*

  elke cent die hier nog verdient wordt investeren in China en Rusland.. een hele economie wordt verplaatst zo.

 • John*

  neem een voorbeeld aan gelderland: extra ontwikkelingsruimte krijgen als je + punten scoort. Een bedrijf mooi inpassen en overlast tot een minimum beperken. Met deze wet wordt alles op slot gezet en veranderd er niets. Ik denk dat het zelfs nog interessant wordt om kleine stallen in productie te blijven houden puur als tegenreactie op zulk waardeloos beleid.

 • massan

  Van Dam begint wel heel actief te worden in zijn laatste dagen als staatssecretaris.
  Nog even alles doordrammen wat zorgt voor minder vee in Nederland.
  Wat een onfatsoenlijke man die Van Dam.

 • oorspronkelijk

  assimilatie
  gebrek aan kennis bij bestuurders is niet in principe het geval.
  bedreigingen zijn helder in beeld maar de aangesprokenen zijn niet bereid welke beperking dan ook te accepteren of er mee aan de slag te gaan
  want samenwerken aan een betere toekomst is communistisch en een utopie
  dan maar keihard van boven opgelegde regels
  is niet mijn levenshouding maar sociaal engagement prefereer ik.

 • alco1

  @oorspronkelijk. Ga eens een keer niet als een schoothondje de linkse politiek propaganderen.
  Maar ga eens wetenschappelijk je gelijk bewijzen.

 • oorspronkelijk

  alco
  neem milieu en natuur en de rest buiten de agrarische beroeps bevolking serieus
  gevaar dreigt bij te grote aantallen en concentraties dieren voor zoönoses
  zie artikel epidemioloog.
  sommige mensen zijn ziende blind

 • oorspronkelijk

  algoritmen
  een redacteur die wordt de wacht aan gezegd om plaatsen artikel
  want anders wordt abonnement op gezegd.
  alleen kritiek op verantwoordelijke bestuurders
  nooit hand in eigen boezem
  de waarschuwing dat bij social media de pluriforme zienswijze ondersneeuwen
  wat moet ik nog meer bewijzen
  jammer dat verschillende gedachten niet tot uniforme verbeterpunten kan leiden

 • @oorspronkelijk: je wordt in ieder geval niet gehinderd door een overvloed aan kennis. Orakelen kun je goed..

 • alco1

  @ Oor. Je weet dus niet wat wetenschappelijk is.
  Je verschuilen achter wat een gelijk gestemde oreert is een zwakte.

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.