Home

Nieuws

Akkoord over verbod onverdoofd slachten Vlaanderen

Er komt een totaalverbod op onverdoofd slachten in Vlaanderen. Daartoe hebben de meerderheidspartijen, gesteund door de oppositie, na jaren van discussie een politiek akkoord gesloten.

De partners van het Belgisch Ketenoverleg Agrovoeding zijn unaniem tevreden over de beslissing van het Vlaams parlement om onverdoofd slachten te verbieden vanaf 1 januari 2019.

Vanuit het Ketenoverleg werd de voorbije jaren aangedrongen op een pragmatische oplossing inzake het onverdoofd slachten. Na de publicatie van het negatieve advies van de Raad van State over een totaalverbod op onverdoofd slachten, werd oud voorzitter van de Boerenbond Piet Vanthemsche in juli 2016 door Vlaams minister van dierenwelzijn, Ben Weyts, aangesteld als onafhankelijk bemiddelaar.

Elektronarcose en verdoving na halssnede verplicht

Op basis van het eindrapport, dat vandaag werd gepresenteerd, werd de beslissing genomen om elektronarcose vanaf 1 januari 2019 te verplichten voor schapen en kleine herkauwers, en post cut stunning, ofwel verdoving direct na de halssnede, voor runderen.

Het Ketenoverleg zal het eindverslag van bemiddelaar Vanthemsche op korte termijn bestuderen om de stopzetting van het onverdoofd slachten praktisch uit te werken.

In Nederland alleen nog onverdoofd ritueel slachten

Ook in Nederland is het onverdoofd slachten niet onomstreden. In februari 2016 maakte staatssecretaris Van Dam bekend per 1 januari 2017 alleen nog het onverdoofd ritueel slachten toe te staan voor in Nederland aanwezige religieuze gemeenschappen. Daarbij mag het vlees van onbedwelmde slacht niet in de reguliere keten terechtkomen.

Tot op heden is de Algemene Maatregel van Bestuur die dit moet regelen echter nog niet in werking getreden. Dit houdt volgens een woordvoerder onder meer verband met nader uitgebrachte wetenschappelijke adviezen.

Of registreer je om te kunnen reageren.