Home

Nieuws

AgruniekRijnvallei: prijsreductie van € 1 miljoen

AgruniekRijnvallei (AR) past in 2017 een prijsreductie toe van ruim € 1 miljoen.

De directie stelt een reductie voor van € 2 per ton mengvoer en 1% over de afgenomen gewasbeschermingsmiddelen. De afzet kwam met 629.000 ton 11.000 ton onder het niveau van 2015.

Het jaar 2015 was een week langer. De afzet is teruggerekend naar 52 weken nagenoeg gelijk gebleven. De financiële omzet komt met € 230 miljoen wat lager uit dan een jaar eerder. Volgens directeur Martin Grift komt dit vooral door lagere prijzen voor veevoergrondstoffen, die zijn doorgegeven aan de klant. De prijs van zowel granen als soja stond onder druk.

Positief resultaat voor belasting in 2016

De prijsreductie lag een jaar eerder € 200.000 hoger. Het bedrijf besloot toen de reductie uit te keren, ondanks een verlies van netto € 8,8 miljoen. Het verlies was volledig te wijten aan een eenmalige afboeking op broederij Verbeek. Het belang in Verbeek is inmiddels verkocht.

AR boekte in 2016 een positief resultaat voor belasting van € 1,3 miljoen. In dit cijfer is de nog uit te betalen prijsreductie al meegenomen. Omdat AR een coöperatie is, zet het bedrijf niet in op winstmaximalisatie, maar op een beperkte winst. Niet alleen de voertak droeg bij aan het resultaat, aldus AR, maar ook de plantdivisie, overslag en winkels.

Het bedrijf meldt een solvabiliteit van 67%, wat 2 procentpunt lager is dan vorig jaar.

Meer rundveevoer verkocht

Het bedrijf meldt een opvallend sterke omzetstijging met rundveevoer, biologisch voer en enkelvoudige grondstoffen. De vraag is of de stijging met rundveevoer in 2017 kan worden doorgezet wanneer de rundveestapel door de fosfaatafspraken krimpt. Het bedrijf zal voor verdere groei vermoedelijk marktaandeel moeten winnen.

Of registreer je om te kunnen reageren.